COVID-19 Fight
Összesen 120 találat 8 szótárban. Részletek
alaposmn
  1. valid
   USA: væ'lʌ·d UK: vælɪd
  1. thoroughgoing
   UK: θʌrəgoʊɪŋ
  1. thorough
   USA: θəː'oʊ· UK: θʌrə
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. A cég alapos megfontolás tárgyává teszi a környezeti tényezőket mielőtt új gyáregységet nyit.
    1. The company will give substantial consideration to environmental factors before opening a new plant.
  2. Nincs lényeges változás a munkahelyi körülményekben.
    1. There is no substantial change in conditions at the place of work.
  3. A hotel vendégkörének tekintélyes hányadát a tengerentúli utazók tették ki.
    1. A substantial portion of the hotel clientele was made up of overseas travellers.
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. solid
   USA: sɔ'lʌ·d UK: sɔlɪd
  1. Használj homogén színeket és kerüld a nagy mintákat ha nagyobbnak akarod láttatni a szobád.
    1. Use solid colors and avoid large patterns if you want to make your room look bigger.
  1. átv profound
   USA: proʊ·faʊ'nd UK: prəfaʊnd
  1. painstaking
   USA: peɪ'nsteɪ"kɪ·ŋ UK: peɪnzteɪkɪŋ
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. biz mighty
   USA: maɪ'tiː· UK: maɪtiː
  1. extensive
   USA: ɪ·kste'nsɪ·v UK: ɪkstensɪv
  1. exhaustive
   USA: ɪ·gzɔː'stɪ·v UK: ɪgzɔːstɪv
  1. elaborate
   USA: ʌ·læ'bəː·eɪ"t UK: ɪlæbəreɪt
  1. drastic
   USA: dræ'stɪ·k UK: dræstɪk
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
  1. careful
   USA: ke'rfʌ·l UK: keəfʊl
alaposanhsz
  1. thoroughly
   USA: θəː'oʊ·liː· UK: θʌrəliː
  1. substantially
   USA: sʌ·bstæ'ntʃʌ·liː· UK: səbstænʃəliː
  1. soundly
   USA: saʊ'ndliː· UK: saʊndliː
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. roundly
   USA: raʊ'ndliː· UK: raʊndliː
  1. biz regularly
   USA: re'gyʌ·ləː·liː· UK: regjʊləliː
  1. radically
   USA: ræ'dɪ·kliː· UK: rædɪkliː
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. profusely
   USA: prʌ·fyuː'sliː· UK: prəfjuːsliː
  1. profoundly
   USA: proʊ·faʊ'ndliː· UK: prəfaʊndliː
  1. jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
  1. intimately
   USA: ɪ'ntʌ·mʌ·tliː· UK: ɪntɪmətliː
  1. hot
   USA: hɔ't UK: hɔt
  1. heartily
   USA: hɔ'rtʌ·liː· UK: hɑtɪliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. extensively
   USA: ɪ·kste'nsɪ·vliː· UK: ɪkstensɪvliː
alaposan átvizsgáli
  1. overhaul
   USA: oʊ'vəː·hɔː"l UK: oʊvəhɔːl
alaposan befűti
  1. jitter
   UK: ʤɪtə
alaposan befűt vkineki
  1. jitter
   UK: ʤɪtə
alaposan begyullaszt vkiti
  1. give sy the jitters
   USA: gɪ'v saɪ' ðiː· ʤɪ'təː·z
alaposan belakottkif
  1. he has had a bellyful
   UK: hiː hæz həd eɪ belɪfʊl
alaposan bezabáltkif
  1. he has had a bellyful
   UK: hiː hæz həd eɪ belɪfʊl
alaposan elagyabugyáli
  1. clobber
   USA: klɔ'bəː· UK: klɔbər
alaposan eldöngetkif
  1. give beans
   USA: gɪ'v biː'nz UK: gɪv biːnz
alaposan eldönget vkiti
  1. give sy beans
   USA: gɪ'v saɪ' biː'nz
alaposan elintéz vkiti
  1. give sy beans
   USA: gɪ'v saɪ' biː'nz
alaposan elővette a köhögéskif
  1. cough that seemed to rack his whole body
   USA: kɔ'f ðʌ·t siː'md tʌ· ræ'k hʌ·z hoʊ'l bɔ'diː· UK: kɔf ðət siːmd tuː ræk hɪz hoʊl bɔdiː
alaposan elpáhol vkiti
  1. knock spots off sy
   USA: nɔ'k spɔ'ts ɔː'f saɪ'
alaposan indokoltmn
  1. legitimate
   USA: lʌ·ʤɪ'tʌ·mʌ·t UK: lɪʤɪtɪmeɪt
alaposan ismerkif
  1. conversant with
   USA: kʌ·nvəː'sʌ·nt wʌ·ð UK: kənvəːsnt wɪð
alaposan ismer vmiti
alaposan jártasmn
  1. learned
   USA: ləː'nʌ·d UK: ləːnɪd
alaposan képzettmn
  1. thoroughbred
   USA: θəː'oʊ·bre'd UK: θʌrəbred
alaposan kidolgozotti
  1. elaborated
   USA: ʌ·læ'bəː·eɪ·tʌ·d UK: ɪlæbəreɪtɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása