COVID-19 Fight
aligmn
  1. sparingly
   USA: spe'rɪ·ŋliː· UK: speərɪŋliː
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
  1. slightly
   USA: slaɪ'tliː· UK: slaɪtliː
  1. Az új lakó ekkor még alig volt jobb viszonyban a többiekkel, mint azelőtt.
    1. The new tenant was by this time on slightly better terms with the others than before.
  1. scarcely
   USA: ske'rsliː· UK: skeəsliː
  1. scantly
   UK: skæntliː
  1. scantily
   USA: skæ'ntʌ·liː· UK: skæntɪliː
  1. narrowly
   USA: ne'roʊ·liː· UK: næroʊliː
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. Rengeteget tanultam alig pár nap alatt.
    1. I learned a lot in just a few days.
  2. Most éppen kiszállok az ágyból.
    1. I'm just getting out of bed.
  1. hardly
   USA: hɔ'rdliː· UK: hɑdliː
  1. hardly (see hard)
   USA: hɔ'rdliː· siː' hɔ'rd UK: hɑdliː siː hɑd
  1. by the skin of one's
   USA: baɪ' ðiː· skɪ'n ʌ·v wʌ'nz UK: baɪ ðiː skɪn ɔv wʌnz
  1. barely
   USA: be'rliː· UK: beəliː
alig hallhatómn
  1. átv faint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
alig használtkif
  1. unused
   USA: ʌ·nyuː'zd UK: ʌnjuːzd
  1. hardly used
   USA: hɔ'rdliː· yuː'zd UK: hɑdliː juːzd
alig hihetőmn
  1. inconceivable
   USA: ɪ"nkʌ·nsiː'vʌ·bʌ·l UK: ɪnkənsiːvəbl
alig iszik mást mint vizetkif
  1. he drinks little else than water
   USA: hiː' drɪ'ŋks lɪ'tʌ·l e'ls ðʌ·n wɔː'təː· UK: hiː drɪŋks lɪtl els ðæn wɔːtər
alig láthatómn
  1. átv faint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
alig múlható felülkif
  1. it is hard to beat
   USA: ʌ·t ʌ·z hɔ'rd tʌ· biː't UK: ɪt ɪz hɑd tuː biːt
alig tudtam magam megértetnikif
  1. i could hardly make myself heard
   USA: aɪ' kʊ'd hɔ'rdliː· meɪ'k maɪ"se'lf həː'd UK: aɪ kʊd hɑdliː meɪk maɪself həːd
alig valamikorkif
  1. hardly ever
   USA: hɔ'rdliː· e'vəː· UK: hɑdliː evər
alig van tudatában vmineki
alig vonszolja magáti
  1. he can hardly crawl
   USA: hiː' kʌ·n hɔ'rdliː· krɔː'l UK: hiː kæn hɑdliː krɔːl
alig vár vmiti
  1. look forward to
   USA: lʊ'k fɔː'rwəː·d tʌ· UK: lʊk fɔːwəd tuː
alig várja, hogyi
  1. be all agog to
   USA: biː· ɔː'l ʌ·gɔ'g tʌ· UK: biː ɔːl əgɔg tuː
alig várja, hogy tehessen vmitkif
Alig várom!kif
  1. I can't wait!
   USA: aɪ' kæ'nt weɪ't UK: aɪ kænt weɪt
alig várom.kif
  1. hardly / i can - wait.
   USA: hɔ'rdliː· aɪ' kʌ·n weɪ't UK: hɑdliː aɪ kæn weɪt
alig várom, hogykif
  1. my fingers itch
   USA: maɪ' fɪ'ŋgəː·z ɪ'tʃ UK: maɪ fɪŋgəz ɪtʃ
alig érthetőenhsz
  1. abstrusely
   UK: əbstruːsliː
alig érzékelhetőmn
  1. imperceptible
   USA: ɪ"mpəː·se'ptʌ·bʌ·l UK: ɪmpəseptəbl
alig érzékelhetőenhsz
  1. imperceptibly
   USA: ɪ"mpəː·se'ptʌ·bliː· UK: ɪmpəseptəbliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása