COVID-19 Fight
Összesen 90 találat 9 szótárban. Részletek
alkalmazott1
  1. 22 wallah
   UK: wɔlə
  1. walla
   USA: wɔː'lʌ· UK: wɔlə
  1. retainer
   USA: riː·teɪ'nəː· UK: rɪteɪnər
  1. practical
   USA: præ'ktʌ·kʌ·l UK: præktɪkl
  1. plied
   USA: plaɪ'd UK: plaɪd
  1. operative
   USA: ɔ'pəː·ʌ·tɪ·v UK: ɔpərətɪv
  1. 1.2 6 jobholder
   UK: ʤoʊbhoʊldə
  1. employee
   USA: ʌ·mplɔɪ'iː· UK: emplɔɪiː
  1. employed
   USA: ʌ·mplɔɪ'd UK: ɪmplɔɪd
  1. assistant
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·nt UK: əsɪstənt
  1. applied
   USA: ʌ·plaɪ'd UK: əplaɪd
alkalmazottak1
  1. personnel
   USA: pəː"sʌ·ne'l UK: pəːsənel
  1. 1.2 people
   USA: piː'pʌ·l UK: piːpl
  1. applies
   USA: ʌ·plaɪ'z UK: əplaɪz
alkalmazottaknak természetben történő fizetése1
  1. truck system
   USA: trʌ'k sɪ'stʌ·m UK: trʌk sɪstəm
alkalmazottállomány1
  1. staff
   USA: stæ'f UK: stɑf
alkalmazott technológia13
  1. applied science
   USA: ʌ·plaɪ'd saɪ'ʌ·ns UK: əplaɪd saɪəns
adóhatósági alkalmazott13
elbocsátott alkalmazott1
  1. layoff
   USA: leɪ'ɔː"f UK: leɪɔːf
fiatal alkalmazott1
  1. tea boy
   USA: tiː' bɔɪ' UK: tiː bɔɪ
háztartási alkalmazott1
  1. 6 help
   USA: he'lp UK: help
  1. domestic servant
   USA: dʌ·me'stɪ·k səː'vʌ·nt UK: dəmestɪk səːvənt
helyesen alkalmazott3
  1. felicitous
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: fəlɪsɪtəs
ideiglenes alkalmazott2
  1. temp
   USA: te'mp UK: temp
irodai alkalmazott1
  1. clerk
   USA: kləː'k UK: klɑk
követségi alkalmazott1
  1. staffer
   USA: stæ'fəː· UK: stɑfər
köztisztasági alkalmazott1
  1. street orderly
   USA: striː't ɔː'rdəː·liː· UK: striːt ɔːdəliː
rosszkor alkalmazott3
állandó alkalmazottak13
  1. regular staff
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· stæ'f UK: regjʊlər stɑf
állandó háztartási alkalmazott13
  1. resident maid
   USA: re'zʌ·dʌ·nt meɪ'd UK: rezɪdənt meɪd
hivatásos állami alkalmazott1
  1. career man
   USA: kəː·ɪ'r mæ'n UK: kərɪər mæn
- A Phare szerződéseknél alkalmazott munkadíj-számítási egységek. (PHARE)13
tanácsadói és konzultációs csoportok - A szakismeretek átadásának a Phare segélyprogramoknál alkalmazott egyik leggyakoribb formája (PHARE)13
  1. advisory and consultancy teams
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː·iː· ʌ·nd kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː· tiː'mz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása