COVID-19 Fight
Összesen 109 találat 8 szótárban. Részletek
alkalomfn
  1. time
   USA: taɪ'm UK: taɪm
  1. szl US slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
  1. peg
   USA: pe'g UK: peg
  1. opportunity
   USA: ɔ"pəː·tuː'nʌ·tiː· UK: ɔpətjuːnɪtiː
  1. Csak az alkalomra várt.
    1. He waited for an opportunity.
  1. occasion
   USA: ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: əkeɪʒn
  1. handle
   USA: hæ'ndʌ·l UK: hændl
  1. break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
alkalom az erőpróbárai
  1. challenge
   USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
alkalom, előfordulási
  1. instance
   USA: ɪ'nstʌ·ns UK: ɪnstəns
alkalomhoz illőmn
  1. suitable to the occasion
   USA: suː'tʌ·bʌ·l tʌ· ðiː· ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: suːtəbl tuː ðiː əkeɪʒn
alkalom kihasználásafn
  1. biz haymaking
   UK: heɪmeɪkɪŋ
alkalomszerűkif
  1. suitable to the occasion
   USA: suː'tʌ·bʌ·l tʌ· ðiː· ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: suːtəbl tuː ðiː əkeɪʒn
  1. seemly
   UK: siːmliː
  1. pertinent
   USA: pəː'tʌ·nʌ·nt UK: pəːtɪnənt
  1. opportune
   USA: ɔ"pəː·tuː'n UK: ɔpətjuːn
alkalomszerűségfn
  1. pertinence
   UK: pəːtɪnəns
  1. expedience
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·ns UK: ɪkspiːdɪəns
  1. actuality
   USA: æ"ktʃʌ·wæ'lʌ·tiː· UK: æktʃʊælɪtiː
idö; alkalomi
  1. time
   USA: taɪ'm UK: taɪm
kedvező alkalomfn
  1. Shakes vantage
   USA: væ'nʌ·ʤ UK: vɑntɪʤ
  1. opportunity
   USA: ɔ"pəː·tuː'nʌ·tiː· UK: ɔpətjuːnɪtiː
  1. Nem ez a kedvező alkalom?
    1. Was not this my opportunity?
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. chance
   USA: tʃæ'ns UK: tʃɑns
kitűnő/ritka alkalomkif
  1. a gold opportunity
   USA: eɪ' goʊ'ld ɔ"pəː·tuː'nʌ·tiː· UK: eɪ goʊld ɔpətjuːnɪtiː
megfelelő alkalomfn
  1. expedience
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·ns UK: ɪkspiːdɪəns
megnyilvánulási alkalomfn
  1. átv outlet
   USA: aʊ'tle"t UK: aʊtlet
társadalmi alkalomkif
  1. social function
   USA: soʊ'ʃʌ·l fʌ'ŋkʃʌ·n UK: soʊʃl fʌŋkʃn
amint alkalom adódikkif
  1. as occasion offers
   USA: e'z ʌ·keɪ'ʒʌ·n ɔː'fəː·z UK: əz əkeɪʒn ɔfəz
az alkalomhoz illő arcot vági
  1. put on a face to suit the occasion
   USA: pʊ't ɔ'n eɪ' feɪ's tʌ· suː't ðiː· ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: pʊt ɔn eɪ feɪs tuː suːt ðiː əkeɪʒn
az alkalomhoz illő kifejezést ölti
  1. put on a face to suit the occasion
   USA: pʊ't ɔ'n eɪ' feɪ's tʌ· suː't ðiː· ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: pʊt ɔn eɪ feɪs tuː suːt ðiː əkeɪʒn
kedvező alkalom kínálkozikkif
  1. a good opportunity presents itself
   USA: eɪ' gʌ·d ɔ"pəː·tuː'nʌ·tiː· priː·ze'nts ʌ·tse'lf UK: eɪ gʊd ɔpətjuːnɪtiː prɪzents ɪtself
első alkalommalhsz
  1. first
   USA: fəː'st UK: fəːst
ez alkalommalkif
  1. this time
   USA: ðʌ·s taɪ'm UK: ðɪs taɪm
más alkalommalhsz
  1. another time
   USA: ʌ·nʌ'ðəː· taɪ'm UK: ənʌðər taɪm
  1. anon
   UK: ənɔn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása