COVID-19 Fight
Összesen 42 találat 8 szótárban. Részletek
alkatrészfn
  1. piece
   USA: piː's UK: piːs
  1. parts
   USA: pɔ'rts UK: pɑts
 1. épít
  1. member
   USA: me'mbəː· UK: membər
  1. fixture
   USA: fɪ'kstʃəː· UK: fɪkstʃər
  1. detail
   USA: diː'teɪ·l UK: diːteɪl
  1. components
   USA: kʌ·mpoʊ'nʌ·nts UK: kəmpoʊnənts
 2. műsz
  1. component
   USA: kʌ·mpoʊ'nʌ·nt UK: kəmpoʊnənt
alkatrészekfn
  1. fittings
   USA: fɪ'tɪ·ŋz UK: fɪtɪŋz
  1. accessories
   USA: æ·kse'səː·iː·z UK: əksesərɪz
alkatrész-raktárkészleti
  1. inventory
   USA: ɪ"nvʌ·ntɔː'riː· UK: ɪnvəntriː
különálló alkatrészkif
  1. loose part
   USA: luː's pɔ'rt UK: luːs pɑt
rész; alkatrészi
  1. part
   USA: pɔ'rt UK: pɑt
tartalék alkatrészkif
  1. spare part(s)
   USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
  1. loose part
   USA: luː's pɔ'rt UK: luːs pɑt
tartalék alkatrészekfn
  1. replacements
   USA: riː·pleɪ'smʌ·nts UK: rɪpleɪsmənts
nagysebességű alkatrészek (EU)kif
  1. fast moving spare parts
   USA: fæ'st muː'vɪ·ŋ spe'r pɔ'rts UK: fɑst muːvɪŋ speər pɑts
illó alkatrészek kiűzésefn
  1. stripping
   USA: strɪ'pɪ·ŋ UK: strɪpɪŋ
vminek szerves alkatrészekif
nagy igénybevételnek kitett alkatrészek (EU)kif
nagy igénybevételnek kitett alkatrészek (PHARE)kif
  1. spare parts exposed to heavy duty use
   USA: spe'r pɔ'rts ɪ·kspoʊ'zd tʌ· he'viː· dyuː'tiː· yuː'z UK: speər pɑts ɪkspoʊzd tuː heviː djuːtiː juːz
alkatrészfn
  1. r Teil
   'taɪl
   1. többes szám:
   2. Teile
   1. birtokos eset:
   2. Teiles
   3. Teils
alkatrészfn
alkatrészi
  1. entrer
   être segédigével
alkatrésznincs
alkatrészfn
alkatrészek összességefn
  1. ritk pezzame
   h
alkatrészgyártásnincs
  1. componentistica
   componentística
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása