COVID-19 Fight
allowi tsi USA: ʌ·laʊ' UK: əlaʊ
  1. You must not allow your father to take such a mad step.
    1. Ne engedd meg édesapádnak, hogy ilyen esztelen lépést tegyen.
allow / be -ed to do sthkif
allow fori USA: ʌ·laʊ' frəː· UK: əlaʊ fəː
allow ofi USA: ʌ·laʊ' ʌ·v UK: əlaʊ ɔv
allowablefn USA: ʌ·laʊ'ʌ·bʌ·l UK: əloʊəbl
allowancefn USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
   1. We must make allowance for his youth.
     1. Tekintetbe kell vennünk azt, hogy ilyen fiatal.
  1. műsz
   1. People losing their job due to the crisis shall be eligible for a monthly unemployment allowance.
     1. Azok akik állásukat a válság miatt veszítették el, havi munkanélküli juttatásban részesülnek.
   2. I have 10 dollars allowance every week from my parents.
     1. Minden héten kapok 10 dollár zsebpénzt a szüleimtől.
   3. The expatriation allowance shall be not less than EUR 2500 per month.
     1. A külföldi munkavégzési támogatás legalább havi 2500 euró összegű.
  1. jog
  1. Our salesmen have a travel allowance of 10,000 euros per year.
    1. Értékesítőink éves utazási kerete tízezer euró.
  2. The luggage allowance for most low-fare airlines is 20 kilos.
    1. A legtöbb fapados légitársaság által megengedett poggyászsúly 20 kilogramm.
allowance / child-care -kif USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns tʃaɪ'ldke"r UK: əlaʊəns tʃaɪldkeə
allowance for cashfn USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns frəː· kæ'ʃ UK: əlaʊəns fəː kæʃ
allowance for cashkif USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns frəː· kæ'ʃ UK: əlaʊəns fəː kæʃ
allowedmn USA: ʌ·laʊ'd UK: əlaʊd
allowinghsz USA: ʌ·laʊ'ɪ·ŋ UK: əlaʊɪŋ
allowing forelölj USA: ʌ·laʊ'ɪ·ŋ frəː· UK: əlaʊɪŋ fəː
allowsi USA: ʌ·laʊ'z UK: əlaʊz
allows of no delaykif USA: ʌ·laʊ'z ʌ·v noʊ' dʌ·leɪ' UK: əlaʊz ɔv noʊ dɪleɪ
please allow mekif USA: pliː'z ʌ·laʊ' miː' UK: pliːz əlaʊ miː
child-care allowancekif USA: tʃaɪ'ldke"r ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: tʃaɪldkeə əlaʊəns
daily allowancefn USA: deɪ'liː· ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: deɪliː əlaʊəns
entertainment allowancekif USA: e"nəː·teɪ'nmʌ·nt ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: entəteɪnmənt əlaʊəns
family allowancefn USA: fæ'mliː· ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: fæməliː əlaʊəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása