COVID-19 Fight
Összesen 477 találat 17 szótárban. Részletek
aminm
  1. which
   USA: hwɪ'tʃ UK: wɪtʃ
  1. Mózes így szólt hozzájuk: Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek enni.
    1. And Moses said to them: This is the bread which the Lord has given you to eat.
  2. Azt a gombot nyomta le, amelyik szétkapcsolja a vonalat.
    1. He pushed the button which disconnected the call.
  3. Kivitt az állomásra, ami nagyon kedves volt tőle.
    1. He took me to the station, which was really nice of him.
  1. what
   USA: hwʌ't UK: wɔt
  1. that
   USA: ðʌ·t UK: ðət
ami általhsz
  1. whereby
   USA: hwe·rbaɪ' UK: weəbaɪ
amiatthsz
  1. thereat
   UK: ðeəræt
  1. irod thence
   USA: ðe'ns UK: ðens
ami azt illetikif
  1. in so far
   USA: ɪ'n soʊ' fɔ'r UK: ɪn soʊ fɑr
  1. in respect to
   USA: ɪ'n riː·spe'kt tʌ· UK: ɪn rɪspekt tuː
  1. from that matter
   USA: fəː·m ðʌ·t mæ'təː· UK: frɔm ðət mætər
  1. as to
   USA: e'z tʌ· UK: əz tuː
  1. as to that
   USA: e'z tʌ· ðʌ·t UK: əz tuː ðət
  1. as for
   USA: e'z frəː· UK: əz fəː
  1. as for that
   USA: e'z frəː· ðʌ·t UK: əz fəː ðət
  1. as far as is concerned
   USA: e'z fɔ'r e'z ʌ·z kʌ·nsəː'nd UK: əz fɑr əz ɪz kənsəːnd
amibenhsz
  1. irod wherein
   USA: hwe·rɪ'n UK: weərɪn
amibőlhsz
  1. irod whereof
   UK: weərɔv
  1. whereby
   USA: hwe·rbaɪ' UK: weəbaɪ
ami csakhsz
  1. whatever
   USA: hwʌ"te'vəː· UK: wɔtevər
ami csak beleférkif
  1. for all it is worth
   USA: frəː· ɔː'l ʌ·t ʌ·z wəː'θ UK: fəː ɔːl ɪt ɪz wəːθ
amidfn
  1. amide
   UK: æmaɪd
  1. amid
   USA: ʌ·mɪ'd UK: əmɪd
ami engem illethsz
  1. personally
   USA: pəː'snʌ·liː· UK: pəːsənəliː
  1. i for one
   USA: aɪ' frəː· hwʌ'n UK: aɪ fəː wʌn
  1. for my part
   USA: frəː· maɪ' pɔ'rt UK: fəː maɪ pɑt
  1. as to myself
   USA: e'z tʌ· maɪ"se'lf UK: əz tuː maɪself
  1. as for myself
   USA: e'z frəː· maɪ"se'lf UK: əz fəː maɪself
  1. as for me
   USA: e'z frəː· miː' UK: əz fəː miː
  1. as far as i'm concerned
   USA: e'z fɔ'r e'z ɪ'm kʌ·nsəː'nd
  1. as far as i am concerned
   USA: e'z fɔ'r e'z aɪ' eɪ'e'm kʌ·nsəː'nd UK: əz fɑr əz aɪ æm kənsəːnd
ami éppen alkalomhoz illőkif
  1. the very thing
   USA: ðiː· ve'riː· θɪ'ŋ UK: ðiː veriː θɪŋ
amiértksz
  1. wherefore
   UK: weəfɔːr
  1. whereat
   UK: weəræt
ami ezt illetikif
  1. in so far
   USA: ɪ'n soʊ' fɔ'r UK: ɪn soʊ fɑr
  1. as far as that goes
   USA: e'z fɔ'r e'z ðʌ·t goʊ'z UK: əz fɑr əz ðət goʊz
amigkif
  1. as far as
   USA: e'z fɔ'r e'z UK: əz fɑr əz
ami hiányzikfn
  1. lacking
   USA: læ'kɪ·ŋ UK: lækɪŋ
ami ... illetikif
  1. as regard
   USA: e'z rʌ·gɔ'rd UK: əz rɪgɑd
ami illikfn
  1. cheese
   USA: tʃiː'z UK: tʃiːz
ami kellfn
  1. szl cheese
   USA: tʃiː'z UK: tʃiːz
ami kevés megmaradtkif
  1. such as was left
   USA: sʌ'tʃ e'z wʌ·z le'ft UK: sʌtʃ əz wɔz left
amikor majd kedvem lesz hozzákif
  1. when it suits me
   USA: hwɪ'n ʌ·t suː'ts miː' UK: wen ɪt suːts miː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása