COVID-19 Fight
Összesen 381 találat 9 szótárban.
az anyag és a munkabérkif
  1. the material and the making
   USA: ðiː· mʌ·tɪ'riː·ʌ·l ʌ·nd ðiː· meɪ'kɪ·ŋ UK: ðiː mətɪərɪəl ənd ðiː meɪkɪŋ
elveszti anyagiasságáti
  1. dematerialize
   UK: diːmətɪərɪəlaɪz
meghaladja anyagi erejétkif
  1. be beyond one's purse
   USA: biː· biː"ɔː'nd wʌ'nz pəː's UK: biː bɪjɔnd wʌnz pəːs
meghaladja anyagi erőmetkif
  1. beyond my means
   USA: biː"ɔː'nd maɪ' miː'nz UK: bɪjɔnd maɪ miːnz
  1. beyond me
   USA: biː"ɔː'nd miː' UK: bɪjɔnd miː
minden anyagi és szellemi erőt mozgósítómn
javít anyagi helyzeténkif
  1. better one's circumstances
   USA: be'təː· wʌ'nz səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: betər wʌnz səːkəmstənsɪz
szűkös anyagi körülményekkif
  1. narrow circumstances
   USA: ne'roʊ· səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: næroʊ səːkəmstənsɪz
jó anyagi körülmények közöttkif
  1. be in good circumstances
   USA: biː· ɪ'n gʌ·d səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: biː ɪn gʊd səːkəmstənsɪz
leég anyagilagkif
  1. go broke
   USA: goʊ' broʊ'k UK: goʊ broʊk
ráhagy (anyagmegmunkálásban)i
  1. allow for
   USA: ʌ·laʊ' frəː· UK: əlaʊ fəː
csomagolás (anyag) (növ)fn
  1. package
   USA: pæ'kɪ·ʤ UK: pækɪʤ
talajtakaró anyag (növ)kif
  1. soil mulch
   USA: sɔɪ'l mʌ'ltʃ UK: sɔɪl mʌltʃ
  1. mulch
   USA: mʌ'ltʃ UK: mʌltʃ
dombornyomású anyagokkif
  1. embossed fabrics
   USA: e·mbɔː'st fæ'brɪ·ks UK: ɪmbɔst fæbrɪks
domborszövésű anyagokkif
  1. embossed fabrics
   USA: e·mbɔː'st fæ'brɪ·ks UK: ɪmbɔst fæbrɪks
kiválasztott anyagokfn
  1. excreta
   UK: ɪkskriːtə
szennyező anyagokfn
  1. impurities
   USA: ɪ"mpyʊ'rʌ·tiː·z UK: ɪmpjuːrɪtɪz
katonai anyagraktárfn
 1. kat
  1. park
   USA: pɔ'rk UK: pɑk
idegen anyagtól mentesmn
  1. átv pure
   USA: pyʊ'r UK: pjʊər
bőr (mint anyag)fn
  1. leather
   USA: le'ðəː· UK: leðər
durva (pl. anyag)mn
  1. coarse
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása