approvalfn USA: ʌ·pruː'vʌ·l UK: əpruːvl
  1. The firm has now received an approval from the government to start the project.
    1. A cég megkapta a kormány jóváhagyását hogy elkezdje a projektet.
  2. She gave a nod of approval.
    1. Beleegyezőleg bólintott.
 1. nyomd
nod approvalkif USA: nɔ'd ʌ·pruː'vʌ·l UK: nɔd əpruːvl
deadline for approvalkif USA: de'dlaɪ"n frəː· ʌ·pruː'vʌ·l UK: dedlaɪn fəː əpruːvl
deadline for approvalkif USA: de'dlaɪ"n frəː· ʌ·pruː'vʌ·l UK: dedlaɪn fəː əpruːvl
goods on approvalkif USA: gʊ'dz ɔ'n ʌ·pruː'vʌ·l UK: gʊdz ɔn əpruːvl
process of approvalkif USA: prɔ'se"s ʌ·v ʌ·pruː'vʌ·l UK: proʊses ɔv əpruːvl
subject to your approvalkif USA: sʌ'bʤɪ·kt tʌ· yʊ'r ʌ·pruː'vʌ·l UK: səbʤekt tuː jɔːr əpruːvl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása