COVID-19 Fight
Összesen 34 találat 2 szótárban. Részletek
authority1 USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
   1. An officer exercises authority over the soldiers under him.
     1. Egy tiszt hatalmat gyakorol beosztott katonái fölött.
   1. She is a great authority on contemporary German literature.
     1. Elismert szaktekintély a kortárs német irodalom terén.
  1. He was given authority to act on his colleagues' behalf.
    1. Kapott felhatalmazást, hogy kollégái nevében eljárjon.
  1. The local health authority reviews regulations on school catering.
    1. A helyi egészségügyi hatóság felülvizsgálja az iskolai étkeztetésre vonatkozó szabályozást.
  1. His lawyer keeps authority to act on his behalf.
    1. Ügyvédje rendelkezik meghatalmazással, hogy nevében eljárjon.
  2. Only the Financial Department has the authority to make payments.
    1. Csak a pénzügyi osztály jogosult arra, hogy kifizetéseket eszközöljön.
carry authority13 USA: kæ'riː· ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: kæriː ɔːθɔrɪtiː
Contracting Authority13 USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: kəntræktɪŋ ɔːθɔrɪtiː
local authority13 USA: loʊ'kʌ·l ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: loʊkl ɔːθɔrɪtiː
scope of authority13 USA: skoʊ'p ʌ·v ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: skoʊp ɔv ɔːθɔrɪtiː
vest with authority13 USA: ve'st wʌ·ð ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: vest wɪð ɔːθɔrɪtiː
be a great authority13 USA: biː· eɪ' greɪ't ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: biː eɪ greɪt ɔːθɔrɪtiː
have it on good authority13 USA: hæ'v ʌ·t ɔ'n gʌ·d ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: hæv ɪt ɔn gʊd ɔːθɔrɪtiː
i have it on good authority13 USA: aɪ' hæ'v ʌ·t ɔ'n gʌ·d ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: aɪ hæv ɪt ɔn gʊd ɔːθɔrɪtiː
authority structure
authority to buy
authority to decide
authority to draw
authority to negotiate
authority to sign
access authority
actual authority
approving authority
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása