COVID-19 Fight
Összesen 57 találat 8 szótárban. Részletek
bánatfn
  1. woe
   USA: woʊ' UK: woʊ
  1. tribulation
   USA: trɪ"byʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: trɪbjʊleɪʃn
  1. irod rég sorrow
   USA: sɔ'roʊ· UK: sɔroʊ
  1. Ez az én nagy bánatom, és életem megrontója.
    1. It is my great sorrow, and makes my life very unhappy.
  1. rég sore
   USA: sɔː'r UK: sɔːr
  1. rég rue
   USA: ruː' UK: ruː
  1. heartache
   USA: hɔ'rteɪ"k UK: hɑteɪk
  1. grief
   USA: griː'f UK: griːf
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
  1. rég discomfort
   USA: dɪ"skʌ'mfəː·t UK: dɪskʌmfət
  1. chagrin
   USA: ʃʌ·grɪ'n UK: ʃægrɪn
bánata vkinekfn
  1. despair
   USA: dɪ"spe'r UK: dɪspeər
bánatosmn
  1. biz yellow
   USA: ye'loʊ· UK: jeloʊ
  1. woebegone
   USA: woʊ'bɪ·gɔː"n UK: woʊbɪgɔn
  1. sorrowful
   USA: sɔ'roʊ·fʌ·l UK: sɔroʊfəl
  1. rueful
   USA: ruː'fʌ·l UK: ruːfəl
  1. pained
   USA: peɪ'nd UK: peɪnd
  1. dreary
   USA: drɪ'riː· UK: drɪəriː
bánatosanhsz
  1. woefully
   USA: woʊ'fʌ·liː· UK: woʊfəliː
  1. sadly
   USA: sæ'dliː· UK: sædliː
  1. ruefully
   USA: ruː'fʌ·liː· UK: ruːfəliː
bánatosságfn
  1. ruefulness
   UK: ruːfəlnes
  1. dumps
   USA: dʌ'mps UK: dʌmps
bánatot jelenti
 1. sp
  1. declare
   USA: dɪ·kle'r UK: dɪkleər
bánatpénzkif
  1. retention money
   USA: riː·te'nʃʌ·n mʌ'niː· UK: rɪtenʃn mʌniː
  1. forfeit
   USA: fɔː'rfʌ·t UK: fɔːfɪt
  1. earnest
   USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
  1. earnest money
   USA: əː'nʌ·st mʌ'niː· UK: əːnɪst mʌniː
  1. deposit
   USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
bánatpénz kikötésfn
  1. forfeit clause
   USA: fɔː'rfʌ·t klɔː'z UK: fɔːfɪt klɔːz
bánattól sújtottmn
  1. woeful
   USA: woʊ'fʌ·l UK: woʊfəl
bánattól sújtottanhsz
  1. woefully
   USA: woʊ'fʌ·liː· UK: woʊfəliː
keserű bánatfn
  1. woe
   USA: woʊ' UK: woʊ
lelki bánatfn
  1. tribulation
   USA: trɪ"byʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: trɪbjʊleɪʃn
nagy bánatkif
  1. deep sorrow
   USA: diː'p sɔ'roʊ· UK: diːp sɔroʊ
színlelt bánatkif
  1. counterfeit grief
   USA: kaʊ'nəː·fɪ"t griː'f UK: kaʊntəfɪt griːf
tettetett bánatkif
  1. counterfeit grief
   USA: kaʊ'nəː·fɪ"t griː'f UK: kaʊntəfɪt griːf
késő bánat ebgondolatkif
  1. it's no use crying over spilt milk
   USA: ʌ·ts noʊ' yuː'z kraɪ'ɪ·ŋ oʊ'vəː· spɪ'lt mɪ'lk UK: ɪts noʊ juːz kraɪɪŋ oʊvər spɪlt mɪlk
együtt érez vkivel bánatábani
enyhíti vkinek a bánatáti
  1. beguile one's sorrow
   USA: bɪ·gaɪ'l wʌ'nz sɔ'roʊ· UK: bɪgaɪl wʌnz sɔroʊ
bánat1
  1. 1.1 r Wermut
   1. többes szám:
   2. Wermuts
   1. birtokos eset:
   2. Wermutes
   3. Wermuts
  1. e Wehmut
   1. birtokos eset:
   2. Wehmut
  1. e Trübsal
   1. többes szám:
   2. Trübsale
   1. birtokos eset:
   2. Trübsal
  1. e Trauer
   'traʊɐ
   1. birtokos eset:
   2. Trauer
  1. 1.1 r Schmerz
   'ʃmɛɐts
   1. többes szám:
   2. Schmerzen
   1. birtokos eset:
   2. Schmerzes
  1. e Reue
   'rɔʏə
   1. birtokos eset:
   2. Reue
  1. s Leiden
   'laɪdən
  1. r Kummer
   'kʊmɐ
   1. birtokos eset:
   2. Kummers
  1. r Harm
   'haɐm
   1. birtokos eset:
   2. Harmes
   3. Harms
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása