COVID-19 Fight
Összesen 144 találat 8 szótárban. Részletek
bíróságfn
  1. tribunal
   USA: trʌ·byuː'nʌ·l UK: traɪbjuːnl
  1. law court
   USA: lɔ' kɔː'rt UK: lɔː kɔːt
  1. judiciary
   USA: ʤuː·dɪ'ʃiː·e"riː· UK: ʤuːdɪʃɪəriː
  1. courthouse
   USA: kɔː'rthaʊ"s UK: kɔːthaʊz
 1. jog
  1. court
   USA: kɔː'rt UK: kɔːt
  1. A bíróság nem tűri a rendbontást!
    1. This court will not tolerate disrespect.
  2. A dózse ekkor szabadon engedte Antoniót, és feloszlatta a törvényszéket.
    1. The duke now released Antonio and dismissed the court.
  1. court-house
   USA: kɔː'rthaʊ"s UK: kɔːthaʊz
  1. court of law
   USA: kɔː'rt ʌ·v lɔ' UK: kɔːt ɔv lɔː
  1. bench
   USA: be'ntʃ UK: bentʃ
bíróság elé állíti
 1. jog
  1. try
   USA: traɪ' UK: traɪ
  1. bring to justice
   USA: brɪ'ŋ tʌ· ʤʌ'stʌ·s UK: brɪŋ tuː ʤʌstɪs
bíróság előttkif
  1. at bar
   USA: æ't bɔ'r UK: ət bɑr
bíróság előtti tárgyalásfn
 1. jog
  1. rég pleading
   USA: pliː'dɪ·ŋ UK: pliːdɪŋ
bírósághoz fordulkif
  1. go to law
   USA: goʊ' tʌ· lɔ' UK: goʊ tuː lɔː
bíróságimn
  1. legal
   USA: liː'gʌ·l UK: liːgl
  1. judicial
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·l UK: ʤuːdɪʃl
  1. forensic
   USA: fɔː"re'nsɪ·k UK: fərensɪk
bírósági eljárásfn
  1. litigation
   USA: lɪ"tʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: lɪtɪgeɪʃn
bírósági irodafn
 1. jog
  1. registry
   USA: re'ʤʌ·striː· UK: reʤɪstriː
bírósági ítéletek jegyzékefn
 1. jog
  1. US docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
bírósági kézbesítőfn
  1. broker
   USA: broʊ'kəː· UK: broʊkər
  1. bailiff
   USA: beɪ'lʌ·f UK: beɪlɪf
bírósági naplófn
 1. jog
  1. US docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
bírósági szolgafn
  1. broker
   USA: broʊ'kəː· UK: broʊkər
bírósági tárgyalásfn
 1. jog
  1. trial
   USA: traɪ'l UK: traɪəl
  1. Tehát a bírósági tárgyalásig szabadon lesz.
    1. Then he's free till it goes to trial.
  1. hearing
   USA: hɪ'rɪ·ŋ UK: hɪərɪŋ
bírósági teremőrfn
 1. jog
  1. GB broker
   USA: broʊ'kəː· UK: broʊkər
bírósági tisztviselőkif
  1. marshal
   USA: mɔ'rʃʌ·l UK: mɑʃl
bírósági végrehajtófn
  1. catchpole
   UK: kætʃpoʊl
 1. jog
  1. GB broker
   USA: broʊ'kəː· UK: broʊkər
bírósági vizsgálatfn
  1. inquest
   USA: ɪ'nkwe"st UK: ɪnkwest
bíróság megsértésekif
  1. contempt of court
   USA: kʌ·nte'mpt ʌ·v kɔː'rt UK: kəntempt ɔv kɔːt
egyházi bíróságkif
  1. spiritual court
   USA: spɪ'rɪ·tʃwʌ·l kɔː'rt UK: spɪrɪtʃʊəl kɔːt
elsőfokú bíróságfn
  1. court of the first instance
   USA: kɔː'rt ʌ·v ðiː· fəː'st ɪ'nstʌ·ns UK: kɔːt ɔv ðiː fəːst ɪnstəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása