Összesen 30 találat 8 szótárban. Részletek
bűnöző1
  1. offender
   USA: ʌ·fe'ndəː· UK: əfendər
  1. miscreant
   USA: mɪ'skriː·ʌ·nt UK: mɪskrɪənt
  1. goon
   USA: guː'n UK: guːn
  1. evildoer
   USA: iː'vʌ·lduː"əː· UK: iːvlduːə
  1. delinquent
   USA: dʌ·lɪ'ŋkwʌ·nt UK: dɪlɪŋkwənt
  1. criminal offender
   USA: krɪ'mʌ·nʌ·l ʌ·fe'ndəː· UK: krɪmɪnl əfendər
bűnözőkből álló banda13
  1. goon squad
   USA: guː'n skwɔ'd UK: guːn skwɔd
bűnöző pofája van13
  1. have a gallows look
   USA: hæ'v eɪ' gæ'loʊ·z lʊ'k UK: hæv eɪ gæloʊz lʊk
fiatalkorú bűnöző13
  1. youthful offender
   USA: yuː'θfʌ·l ʌ·fe'ndəː· UK: juːθfəl əfendər
körözött (bűnöző)3
  1. wanted
   USA: wɔː'nʌ·d UK: wɔntɪd
visszaeső bűnöző1
  1. recidivist
   USA: rʌ·sɪ'dɪ·vɪ"st UK: rɪsɪdɪvɪst
büntetett előéletű bűnöző13
  1. old offender
   USA: oʊ'ld ʌ·fe'ndəː· UK: oʊld əfendər
bűnöző1
  1. r Verbrecher
   fɛɐ'brɛçɐ
   1. többes szám:
   2. Verbrecher
   1. birtokos eset:
   2. Verbrechers
bűnözőfn
  1. h malfrat
   biz
visszaeső bűnözőfn
bűnöző1
bűnöző életmód
bűnözői
bűnözői hajlam
bűnözők világa
  1. 2.1 bassofondo
   tsz: bassifondi tsz-ban
köztörvényes bűnöző
piti bűnöző1
visszaeső bűnöző
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása