COVID-19 Fight
Összesen 440 találat 14 szótárban. Részletek
nem is bajkif
  1. it's just as well
   USA: ʌ·ts ʤʌ·st e'z we'l UK: ɪts ʤʌst əz wel
nincs semmi baj!kif
  1. all serene!
   USA: ɔː'l səː·iː'n UK: ɔːl sɪriːn
sohase érje bajkif
  1. never to look back
   USA: ne'vəː· tʌ· lʊ'k bæ'k UK: nevər tuː lʊk bæk
mi a baja?kif
  1. what's up with him?
   USA: hwʌ·ts ʌ'p wʌ·ð ɪ"m UK: wɔts ʌp wɪð hɪm
  1. what's got him?
   USA: hwʌ·ts gɔ't ɪ"m UK: wɔts gɔt hɪm
ellátja a bajáti
  1. clobber
   USA: klɔ'bəː· UK: klɔbər
ellátja vki bajáti
sorstársak a bajbankif
  1. companions in distress
   USA: kʌ·mpæ'nyʌ·nz ɪ'n dɪ"stre's UK: kəmpænɪənz ɪn dɪstres
ügy, téma; baj, gondfn
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. Máris megismerted Mr. Willoughby nézeteit jóformán minden fontos kérdésben.
    1. You have already ascertained Mr. Willoughby's opinion in almost every matter of importance.
szembenéz a bajjalkif
  1. bear up against misfortune
   USA: be'r ʌ'p ʌ·ge'nst mɪ"sfɔː'rtʃʌ·n UK: beər ʌp əgenst mɪsfɔːtʃuːn
bujtogató, uszító, bajkeverőfn
  1. fomenter
   UK: foʊmentə
kivel van bajod?kif
  1. who are you getting at?
   USA: huː' əː· yuː' gɪ'tɪ·ŋ æ't UK: huː ɑr juː getɪŋ ət
a későbbi bajok első jele/kezdetekif
  1. the thin end of the wedge
   USA: ðiː· θɪ'n e'nd ʌ·v ðiː· we'ʤ UK: ðiː θɪn end ɔv ðiː weʤ
hajlam ízületi bajokrafn
(le)borotválja a bajszátkif
  1. shave the upper lip
   USA: ʃeɪ'v ðiː· ʌ'pəː· lɪ'p UK: ʃeɪv ðiː ʌpər lɪp
keresi a bajtkif
  1. look for trouble
   USA: lʊ'k frəː· trʌ'bʌ·l UK: lʊk fəː trʌbl
kis tüskés bajuszfn
  1. scrub
   USA: skrʌ'b UK: skrʌb
idöszak, periódus; havi bajfn
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
ne félj nincs baj!kif
  1. no fear!
   USA: noʊ' fɪ'r UK: noʊ fɪər
ellátja vkinek a bajáti
jól ellátom a bajátkif
  1. i'll fix him
   USA: ɪ'l fɪ'ks ɪ"m UK: ɪl fɪks hɪm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása