COVID-19 Fight
Összesen 83 találat 9 szótárban. Részletek
balesetfn
  1. mishap
   USA: mɪ'shæ"p UK: mɪshæp
  1. misadventure
   USA: mɪ"sʌ·dve'ntʃəː· UK: mɪsədventʃər
  1. contretemps
   USA: kɔ'ntrʌ·te"mps UK: kɔntrətɔm
  1. GB casualty
   USA: kæ'ʒʌ·ltiː· UK: kæʒʊəltiː
  1. accident
   USA: æ'ksʌ·dʌ·nt UK: æksɪdənt
balesetbiztosításkif
  1. accident insurance
   USA: æ'ksʌ·dʌ·nt ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: æksɪdənt ɪnʃʊərəns
balesetet szenvedkif
  1. meet with an accident
   USA: miː't wʌ·ð ʌ·n æ'ksʌ·dʌ·nt UK: miːt wɪð ən æksɪdənt
  1. accident / meet with an -
   USA: æ'ksʌ·dʌ·nt miː't wʌ·ð ʌ·n UK: æksɪdənt miːt wɪð ən
baleseti halál esetén duplán fizető életbiztosításfn
  1. double indemnity
   USA: dʌ'bʌ·l ɪ"nde'mnʌ·tiː· UK: dʌbl ɪndemnɪtiː
baleseti osztályfn
  1. casualty ward
   USA: kæ'ʒʌ·ltiː· wɔː'rd UK: kæʒʊəltiː wɔːd
  1. casualty department
   USA: kæ'ʒʌ·ltiː· dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: kæʒʊəltiː dɪpɑtmənt
baleseti sérültfn
  1. casualty
   USA: kæ'ʒʌ·ltiː· UK: kæʒʊəltiː
baleseti százalékfn
  1. severity rate
   USA: sɪ·ve'rʌ·tiː· reɪ't UK: sɪverɪtiː reɪt
baleseti törésbiztosításkif
  1. collision insurance
   USA: kʌ·lɪ'ʒʌ·n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: kəlɪʒn ɪnʃʊərəns
halálos balesetfn
  1. casualty
   USA: kæ'ʒʌ·ltiː· UK: kæʒʊəltiː
közlekedési balesetfn
  1. traffic accident
   USA: træ'fɪ·k æ'ksʌ·dʌ·nt UK: træfɪk æksɪdənt
  1. street accident
   USA: striː't æ'ksʌ·dʌ·nt UK: striːt æksɪdənt
közúti balesetkif
  1. road accident
   USA: roʊ'd æ'ksʌ·dʌ·nt UK: roʊd æksɪdənt
súlyos balesetkif
  1. bad accident
   USA: bæ'd æ'ksʌ·dʌ·nt UK: bæd æksɪdənt
közlekedési balesetek számakif
  1. toll of the roads
   USA: toʊ'l ʌ·v ðiː· roʊ'dz UK: toʊl ɔv ðiː roʊdz
a balesetet előidéző személykif
  1. the party at fault
   USA: ðiː· pɔ'rtiː· æ't fɔː'lt UK: ðiː pɑtiː ət fɔːlt
a baleset okozója (személy)kif
  1. party at fault in the accident
   USA: pɔ'rtiː· æ't fɔː'lt ɪ'n ðiː· æ'ksʌ·dʌ·nt UK: pɑtiː ət fɔːlt ɪn ðiː æksɪdənt
mindenkit érhet balesetkif
  1. accidents will happen
   USA: æ'ksʌ·dʌ·nts wʌ·l hæ'pʌ·n UK: æksɪdənts wɪl hæpən
vonzza a baleseteketkif
  1. prone / accident -
   USA: proʊ'n æ'ksʌ·dʌ·nt UK: proʊn æksɪdənt
hűtőközeg kimaradás okozta baleset (műsz. röv.)kif
balesetfn
  1. r Unfall
   'ʊnfal
   1. birtokos eset:
   2. Unfalles
   3. Unfalls
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása