balszerencsefn
  1. tough luck
   USA: tʌ'f lʌ'k UK: tʌf lʌk
  1. setback
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
  1. mishap
   USA: mɪ'shæ"p UK: mɪshæp
  1. misfortune
   USA: mɪ"sfɔː'rtʃʌ·n UK: mɪsfɔːtʃuːn
  1. rég mischance
   UK: mɪstʃɑns
  1. misadventure
   USA: mɪ"sʌ·dve'ntʃəː· UK: mɪsədventʃər
  1. ill luck
   USA: ɪ'l lʌ'k UK: ɪl lʌk
  1. ill fortune
   USA: ɪ'l fɔː'rtʃuː·n UK: ɪl fɔːtʃuːn
  1. hard luck
   USA: hɔ'rd lʌ'k UK: hɑd lʌk
  1. deuce
   USA: duː's UK: djuːs
balszerencse folytánkif
  1. by misadventure
   USA: baɪ' mɪ"sʌ·dve'ntʃəː· UK: baɪ mɪsədventʃər
szerencsétlenség, balszerencsefn
  1. misadventure
   USA: mɪ"sʌ·dve'ntʃəː· UK: mɪsədventʃər
a balszerencse úgy akartakif
  1. as ill luck would have it
   USA: e'z ɪ'l lʌ'k wʊ'd hæ'v ʌ·t UK: əz ɪl lʌk wʊd hæv ɪt
üldözi a balszerencsekif
  1. he is dogged by ill fortune
   USA: hiː' ʌ·z dɔː'gd baɪ' ɪ'l fɔː'rtʃuː·n UK: hiː ɪz dɔgɪd baɪ ɪl fɔːtʃuːn
balszerencsésmn
  1. misadventurous
   UK: mɪsədventʃərəs
balszerencsét hozi
  1. hoodoo
   UK: huːduː
balszerencsét hozó dologfn
  1. hoodoo
   UK: huːduː
vésztjósló v. balszerencsét hozó személy/dologfn
  1. jinx
   USA: ʤɪ'ŋks UK: ʤɪŋks
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása