COVID-19 Fight
beíri
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
 1. gazd
  1. post up
   USA: poʊ'st ʌ'p UK: poʊst ʌp
  1. biz mark down
   USA: mɔ'rk daʊ'n UK: mɑk daʊn
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
  1. enroll
   USA: ʌ·nroʊ'l UK: ɪnroʊl
  1. enrol
   UK: ɪnroʊl
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
  1. add in
   USA: æ'd ɪ'n UK: æd ɪn
beír a fogadókönyvbei
 1. sp
  1. pencil
   USA: pe'nsʌ·l UK: pensl
beíratkoziki
  1. matriculate
   UK: mətrɪkjʊleɪt
  1. enter one's name
   USA: e'nəː· wʌ'nz neɪ'm UK: entər wʌnz neɪm
beíratkozásfn
  1. matriculation
   UK: mətrɪkjʊleɪʃn
  1. enrollment
   USA: e·nroʊ'lmʌ·nt UK: ɪnroʊlmənt
beírásfn
  1. registry
   USA: re'ʤʌ·striː· UK: reʤɪstriː
  1. registration
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: reʤɪstreɪʃn
  1. entry
   USA: e'ntriː· UK: entriː
szerintem nem jó, hogy bárki bármilyen marhaságot beírhat ellenőrizetlenül. (Beirhat, de aztan a kormukre nezunk, esetleg ra is ejtunk egy T72-es tankot, pedig az nehez. A szerk.)fn
  1. gizmo
   USA: gɪ'zmoʊ"
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása