Összesen 6 találat 3 szótárban. Részletek
becikkelyez2
  1. ratify
   USA: ræ'tʌ·faɪ" UK: rætɪfaɪ
  1. codify
   USA: koʊ'dʌ·faɪ" UK: koʊdɪfaɪ
becikkelyezés1
  1. ratification
   USA: ræ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rætɪfɪkeɪʃn
  1. enactment
   USA: e·næ'kmʌ·nt UK: ɪnæktmənt
  1. coding
   USA: koʊ'dɪ·ŋ UK: koʊdɪŋ
  1. codification
   USA: kɔ"dʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: koʊdɪfɪkeɪʃn
becikkelyez2
  1. ratifizieren
   ratifi'tsiːrən
becikkelyezés1
 1. 340
  1. e Ratifikation
   raːtifika'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Ratifikationen
   1. birtokos eset:
   2. Ratifikation
becikkelyeznincs
becikkelyezésnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása