Összesen 28 találat 8 szótárban. Részletek
befejezésfn
  1. windup
   USA: waɪ'ndʌ"p UK: wɪndʌp
  1. termination
   USA: təː·mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: təːmɪneɪʃn
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. perfection
   USA: pəː·fe'kʃʌ·n UK: pəfekʃn
  1. finishing
   USA: fɪ'nɪ·ʃɪ·ŋ UK: fɪnɪʃɪŋ
  1. finish
   USA: fɪ'nɪ·ʃ UK: fɪnɪʃ
  1. biz finale
   USA: fʌ·næ'liː· UK: fɪnɑliː
  1. final
   USA: faɪ'nʌ·l UK: faɪnl
  1. ending
   USA: e'ndɪ·ŋ UK: endɪŋ
  1. end
   USA: e'nd UK: end
  1. corona
   USA: kəː·oʊ'nʌ· UK: kəroʊnə
  1. conclusion
   USA: kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: kənkluːʒn
  1. completion
   USA: kʌ·mpliː'ʃʌ·n UK: kəmpliːʃn
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
  1. amen
   USA: ɔ·me'n UK: ɑmen
  1. accomplishment
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃmʌ·nt UK: əkʌmplɪʃmənt
befejezéséig végigköveti
  1. see through
   USA: siː' θruː' UK: siː θruː
befejezésülkif
  1. in conclusion
   USA: ɪ'n kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: ɪn kənkluːʒn
következtetés; befejezésfn
  1. conclusion
   USA: kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: kənkluːʒn
szabálytalan befejezés; =abnormal end (szt.)fn
  1. abend
   USA: ʌ·be'nd
vég, befejezés; befejezfn
  1. end
   USA: e'nd UK: end
program indítás és befejezéskif
  1. program startup & exit
   USA: proʊ'græ"m stɔ'rtʌ"p e'ksʌ·t UK: proʊgræm stɑrtʌp eksɪt
befejezésfn
  1. időbeli s Ende
   'ɛndə
   1. többes szám:
   2. Enden
   1. birtokos eset:
   2. Endes
befejezésfn
  1. r Schluss
   1. birtokos eset:
   2. Schlusses
befejezésülkif
munka befejezésefn
befejezésfn
 1. játszmáé
befejezésnincs
 1. kiegészítés
 2. végrehajtás
befejezésnincs
befejezésfn
  1. rég termino
   h
  1. termine
   h términe
  1. omega
   h n tsz: -ga nép.: -ghi oméga v. ómega
befejezése, vége vmineknincs
 1. időben
  1. scorcio
   scórcio
teljes befejezésnincs
dráma befejezése, a színészek ünnepélyes kivonulásanincs
 1. görög szính.
  1. esodo
   ésodo
teljes befejezésignincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása