COVID-19 Fight
Összesen 161 találat 11 szótárban. Részletek
befogi
  1. team
   USA: tiː'm UK: tiːm
  1. stop
   USA: stɔ'p UK: stɔp
  1. US hitch up
   USA: hɪ'tʃ ʌ'p UK: hɪtʃ ʌp
  1. US hitch up
   USA: hɪ'tʃ ʌ'p UK: hɪtʃ ʌp
  1. harness
   USA: hɔ'rnʌ·s UK: hɑnəs
  1. Az ekébe és boronába befogott lovak jól táplált, megtermett állatok voltak.
    1. The horses harnessed to the ploughs and harrows were sleek and fat.
  1. grip
   USA: grɪ'p UK: grɪp
  1. cramp
   USA: kræ'mp UK: kræmp
 1. rep
  1. brace
   USA: breɪ's UK: breɪs
befogadi
  1. take into
   USA: teɪ'k ɪ"ntʌ· UK: teɪk ɪntuː
  1. take in
   USA: teɪ'k ɪ'n UK: teɪk ɪn
  1. receive
   USA: riː·siː'v UK: rɪsiːv
  1. Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be.
    1. And he that shall receive one such little child in my name, receives me.
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
 1. orv
  1. host
   USA: hoʊ'st UK: hoʊst
  1. admit
   USA: ʌ·dmɪ't UK: ədmɪt
  1. accommodate
   USA: ʌ·kɔ'mʌ·deɪ"t UK: əkɔmədeɪt
befogadásfn
  1. reception
   USA: riː·se'pʃʌ·n UK: rɪsepʃn
befogad, megérti
  1. take in
   USA: teɪ'k ɪ'n UK: teɪk ɪn
befogadómn
  1. receptive
   USA: riː·se'ptɪ·v UK: rɪseptɪv
  1. receiver
   USA: riː·siː'vəː· UK: rɪsiːvər
befogadó edényfn
  1. receptacle
   USA: rʌ·se'ptʌ·kʌ·l UK: rɪseptəkl
befogadóképességfn
  1. volumetric capacity
   UK: vɔljʊmetrɪk kəpæsɪtiː
  1. receptivity
   USA: riː'se"ptɪ'vʌ·tiː· UK: riːseptɪvɪtiː
  1. holding capacity
   USA: hoʊ'ldɪ·ŋ kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: hoʊldɪŋ kəpæsɪtiː
  1. content
   USA: kʌ·nte'nt UK: kɔntent
  1. capacity
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: kəpæsɪtiː
befogadó nyelvkif
  1. host language
   USA: hoʊ'st læ'ŋgwʌ·ʤ UK: hoʊst læŋgwɪʤ
befogadó területfn
  1. reception area
   USA: riː·se'pʃʌ·n e'riː·ʌ· UK: rɪsepʃn eərɪə
befogadott oldalkif
  1. hosted site
   USA: hoʊ'stʌ·d saɪ't UK: hoʊstɪd saɪt
befogad (sír halottat)i
  1. entomb
   USA: e·ntuː'm UK: ɪntuːm
befogad (társaságba)i
  1. accept
   USA: ʌ·kse'pt UK: əksept
befogásfn
  1. interception
   USA: ɪ"nəː·se'pʃʌ·n UK: ɪntəsepʃn
  1. draught
   USA: dræ'ft UK: drɑft
befogja a száját vkineki
befoglalásfn
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
befogófn
 1. mat
  1. leg
   USA: le'g UK: leg
befogófejfn
  1. grip
   USA: grɪ'p UK: grɪp
befogókészülékfn
  1. holder
   USA: hoʊ'ldəː· UK: hoʊldər
 1. gj műsz
  1. clutch
   USA: klʌ'tʃ UK: klʌtʃ
befogópofafn
  1. wedge
   USA: we'ʤ UK: weʤ
  1. jaw
   USA: ʤɔː' UK: ʤɔː
  1. grip
   USA: grɪ'p UK: grɪp
 1. műsz
  1. cramp
   USA: kræ'mp UK: kræmp
  1. clip
   USA: klɪ'p UK: klɪp
  1. clam
   USA: klæ'm UK: klæm
befogószerkezetmn
  1. clam
   USA: klæ'm UK: klæm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása