befolyási
  1. sway
   USA: sweɪ' UK: sweɪ
  1. suck
   USA: sʌ'k UK: sʌk
  1. standing
   USA: stæ'ndɪ·ŋ UK: stændɪŋ
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. potency
   USA: poʊ'tʌ·nsiː· UK: poʊtnsiː
  1. átv leverage
   USA: liː'vəː·ɪ·ʤ UK: liːvərɪʤ
  1. Az ENSZ-nek nagyobb lenne a befolyása, ha több csapatot vezényelne a területre.
    1. If the UN had more troops in the area, it would have greater leverage.
    1. If the UN had more troops in the area, it would have greater leverage.
  1. lever
   USA: liː'vəː· UK: liːvər
  1. Az ENSZ-nek nagyobb lenne a befolyása, ha több csapatot vezényelne a területre.
    1. If the UN had more troops in the area, it would have greater leverage.
    1. If the UN had more troops in the area, it would have greater leverage.
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. influx
   USA: ɪ'nflʌ"ks UK: ɪnflʌks
  1. influence
   USA: ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: ɪnflʊəns
  1. inflow
   USA: ɪ'nfloʊ" UK: ɪnfloʊ
  1. impact
   USA: ɪ'mpæ·kt UK: ɪmpækt
  1. Ez korlátozza az irányelv hatását a bérnövekedések tekintetében.
    1. This will limit the impact of the Directive with regard to wage increases.
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. A cégnek jelentős befolyása van az olajpiacra.
    1. The company has a strong hold over the oil market.
  1. szl drag
   USA: dræ'g UK: dræg
  1. ascendency
   USA: ʌ·se'ndʌ·nsiː· UK: əsendənsiː
  1. ascendancy
   USA: ʌ·se'ndʌ·nsiː· UK: əsendənsiː
befolyás nélkülimn
  1. uninfluential
   UK: ʌnɪnflʊenʃl
befolyási körzetkif
  1. sphere of influence
   USA: sfɪ'r ʌ·v ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: sfɪər ɔv ɪnflʊəns
befolyási övezetkif
  1. sphere of influence
   USA: sfɪ'r ʌ·v ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: sfɪər ɔv ɪnflʊəns
befolyásoli
  1. weigh with
   USA: weɪ' wʌ·ð UK: weɪ wɪð
  1. biz warp
   USA: wɔː'rp UK: wɔːp
  1. sway
   USA: sweɪ' UK: sweɪ
  1. prejudice
   USA: pre'ʤʌ·dʌ·s UK: preʤʊdɪs
  1. operate
   USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
  1. leverage
   USA: liː'vəː·ɪ·ʤ UK: liːvərɪʤ
  1. biz leaven
   USA: le'vʌ·n UK: levn
  1. influence
   USA: ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: ɪnflʊəns
  1. bias
   USA: baɪ'ʌ·s UK: baɪəs
  1. affect
   USA: ʌ·fe'kt UK: əfekt
  1. Úgy gondolja a trópusi éghajlat befolyásolja majd egészségét.
    1. She thinks that the tropical climate will affect her health.
befolyásol vkiti
  1. weigh with sy
   USA: weɪ' wʌ·ð saɪ'
  1. exercise an influence on sy
   USA: e'ksəː·saɪ"z ʌ·n ɪ'nfluː·ʌ·ns ɔ'n saɪ'
befolyásolatlanmn
  1. uninfluenced
   UK: ʌnɪnflʊənst
befolyásolhatatlanmn
  1. unimpressionable
   UK: ʌnɪmpreʃənəbl
befolyásolhatómn
  1. suggestible
   USA: sʌ·gʤe'stʌ·bʌ·l UK: səʤestəbl
  1. impressionable
   USA: ɪ"mpre'ʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: ɪmpreʃənəbl
befolyásolhatóanhsz
  1. pliantly
   UK: plaɪəntliː
befolyásolhatóságfn
  1. suggestibility
   UK: səʤestəbɪlɪtiː
befolyásol(ó)fn
  1. tamper
   USA: tæ'mpəː· UK: tæmpər
befolyásolófn
  1. manipulator
   USA: mʌ·nɪ'pyʌ·leɪ"təː· UK: mənɪpjʊleɪtə
  1. influential
   USA: ɪ"nfluː·e'ntʃʌ·l UK: ɪnflʊenʃl
befolyásosmn
  1. influential
   USA: ɪ"nfluː·e'ntʃʌ·l UK: ɪnflʊenʃl
befolyásos emberkif
  1. someone powerful
   USA: sʌ'mwʌ"n paʊ'əː·fʌ·l UK: sʌmwʌn paʊəfəl
befolyásos személyfn
  1. personage
   UK: pəːsənɪʤ
befolyásra tesz szerti
  1. gain a firm hold over sy
   USA: geɪ'n eɪ' fəː'm hoʊ'ld oʊ'vəː· saɪ'
befolyással vani
  1. press
   USA: pre's UK: pres
befolyással üzérkedőfn
  1. jobbing
   UK: ʤɔbɪŋ
befolyást gyakoroli
  1. biz pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása