COVID-19 Fight
Összesen 54 találat 7 szótárban. Részletek
behúzi
  1. retract
   USA: riː·træ'kt UK: rɪtrækt
  1. retract
   USA: riː·træ'kt UK: rɪtrækt
  1. pull in
   USA: pʊ'l ɪ'n UK: pʊl ɪn
  1. szl plug
   USA: plʌ'g UK: plʌg
  1. haul in
   USA: hɔː'l ɪ'n UK: hɔːl ɪn
  1. draw in
   USA: drɔː' ɪ'n UK: drɔː ɪn
  1. drag in
   USA: dræ'g ɪ'n UK: dræg ɪn
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
behúz a csőbei
  1. suck sy in
   USA: sʌ'k saɪ' ɪ'n
  1. szl suck in
   USA: sʌ'k ɪ'n UK: sʌk ɪn
behúzásfn
  1. biz slog
   USA: slɔ'g UK: slɔg
  1. retraction
   USA: riː·træ'kʃʌ·n UK: rɪtrækʃn
behúz (bútort)i
  1. upholster
   USA: ʌ·poʊ'lstəː· UK: ʌphoʊlstər
behúz egyeti
  1. slosh
   USA: slɔ'ʃ UK: slɔʃ
behúz egyet vkineki
  1. slosh
   USA: slɔ'ʃ UK: slɔʃ
behúzhatómn
 1. biol
  1. retractable
   USA: riː·træ'ktʌ·bʌ·l UK: rɪtræktəbl
behúzódiki
  1. ensconce
   USA: ʌ·nskɔ'ns UK: ɪnskɔns
behúzódik a sarokbakif
  1. ensconce oneself in a corner
   USA: ʌ·nskɔ'ns wʌ"nse'lf ɪ'n eɪ' kɔː'rnəː· UK: ɪnskɔns wʌnself ɪn eɪ kɔːnər
behúzottmn
behúzott szedésfn
  1. setback
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
behúzó vasmagfn
 1. műsz
  1. plunger
   USA: plʌ'nʤəː· UK: plʌnʤər
behúz (ütést)i
  1. hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
behúz vkineki
  1. plug
   USA: plʌ'g UK: plʌg
  1. catch sy a blow
   USA: kæ'tʃ saɪ' eɪ' bloʊ'
behúz vkinek egyeti
  1. hit sy a clip
   USA: hɪ't saɪ' eɪ' klɪ'p
  1. give sy a clip
   USA: gɪ'v saɪ' eɪ' klɪ'p
behúzza a farkáti
  1. biz pipe down
   USA: paɪ'p daʊ'n UK: paɪp daʊn
  1. draw in one's horns
   USA: drɔː' ɪ'n wʌ'nz hɔː'rnz UK: drɔː ɪn wʌnz hɔːnz
újra behúzi
  1. reline
   UK: riːlaɪn
vitorla behúzható részefn
  1. reef
   USA: riː'f UK: riːf
vállába behúzott nyakúmn
farkát behúzvakif
  1. with his tail between his legs
   USA: wʌ·ð hʌ·z teɪ'l biː·twiː'n hʌ·z le'gz UK: wɪð hɪz teɪl bɪtwiːn hɪz legz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása