COVID-19 Fight
Összesen 39 találat 8 szótárban. Részletek
behoz2
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. make up
   USA: meɪ'k ʌ'p UK: meɪk ʌp
  1. introduce
   USA: ɪ"ntroʊ·duː's UK: ɪntrədjuːs
  1. import
   USA: ɪ'mpɔː·rt UK: ɪmpɔːt
  1. get in
   USA: gɪ't ɪ'n UK: get ɪn
  1. fetch up
   USA: fe'tʃ ʌ'p UK: fetʃ ʌp
  1. fetch in
   USA: fe'tʃ ɪ'n UK: fetʃ ɪn
  1. 1.1 bring in
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n UK: brɪŋ ɪn
behozatal1
  1. importation
   USA: ɪ"mpɔː·rteɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpɔːteɪʃn
behozatali engedély13
  1. import licence
   USA: ɪ'mpɔː·rt laɪ'sʌ·ns UK: ɪmpɔːt laɪsns
behozatali tilalom1
  1. embargo
   USA: e·mbɔ'rgoʊ· UK: ɪmbɑgoʊ
behozatali vám13
  1. import duty
   USA: ɪ'mpɔː·rt dyuː'tiː· UK: ɪmpɔːt djuːtiː
  1. customs (duties)
   USA: kʌ'stʌ·mz duː'tiː·z UK: kʌstəmz djuːtɪz
behoz, bevezet2
  1. bring in
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n UK: brɪŋ ɪn
behozni2
  1. bring in
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n UK: brɪŋ ɪn
behoz vmit2
behozza a késést13
  1. make up leeway
   USA: meɪ'k ʌ'p liː'weɪ" UK: meɪk ʌp liːweɪ
karakter behozatal13
  1. character input
   USA: ke'rɪ·ktəː· ɪ'npʊ"t UK: kærəktər ɪnpʊt
behoz2
  1. 3.5|1.7 3.5|1.7 művészt stb. machen
   'maxən
behozatal1
  1. r Import
   ɪm'pɔɐt
   1. többes szám:
   2. Importe
   1. birtokos eset:
   2. Importes
   3. Imports
  1. r Eingang
   'aɪngaŋ
   1. birtokos eset:
   2. Einganges
   3. Eingangs
  1. e Einführung
   1. többes szám:
   2. Einführungen
   1. birtokos eset:
   2. Einführung
  1. e Einfuhr
   'aɪnfuːɐ
   1. többes szám:
   2. Einfuhren
   1. birtokos eset:
   2. Einfuhr
behozatali vám13
behozatal1
behoz2
  1. nadrobić
   perf
   1. egyes szám 1. személy:
   2. nadrobię
   1. egyes szám 3. személy:
   2. nadrobi
  2. nadrabiać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. nadrabiam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. nadrabia
behoznincs
 1. sp
 2. választáson korábban kiesettek közül sp
 3. időt, hátrányt stb.
 4. időt hátrányt stb.
 5. időt hátrányt stb.
 6. időt, hátrányt stb.
 7. ker
 8. sp
 9. sp
 10. sp
  1. ritk irod agguagliare
behozi
 1. időt, hátrányt stb.
behozásnincs
 1. választáson korábban kiesettek közül sp
 2. időé, hátrányé stb.
 3. hátrányé, mulasztásé
 4. hátrányé, mulasztásé
  1. recupero
   recúpero
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása