COVID-19 Fight
Összesen 39 találat 8 szótárban. Részletek
bekeríti
 1. vad
  1. ring
   USA: rɪ'ŋ UK: rɪŋ
  1. rail
   USA: reɪ'l UK: reɪl
  1. lay down
   USA: leɪ' daʊ'n UK: leɪ daʊn
 2. kat
  1. invest
   USA: ɪ"nve'st UK: ɪnvest
  1. hunt down
   USA: hʌ'nt daʊ'n UK: hʌnt daʊn
  1. gird
   USA: gəː'd UK: gəːd
  1. fence
   USA: fe'ns UK: fens
  1. encompass
   USA: e·nkʌ'mpʌ·s UK: ɪnkʌmpəs
  1. enclose
   USA: e·nkloʊ'z UK: ɪnkloʊz
  1. encircle
   USA: e·nsəː'kʌ·l UK: ɪnsəːkl
  1. compass
   USA: kʌ'mpʌ·s UK: kʌmpəs
  1. close in
   USA: kloʊ'z ɪ'n UK: kloʊz ɪn
  1. rég circumvent
   USA: səː"kʌ·mve'nt UK: səːkəmvent
  1. beleaguer
   USA: bʌ·liː'gəː· UK: bɪliːgər
bekerítésfn
 1. kat
  1. trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. poling
   USA: poʊ'lɪ·ŋ
 2. kat
  1. pocket
   USA: pɔ'kʌ·t UK: pɔkɪt
  1. enclosure
   USA: ʌ·nkloʊ'ʒəː· UK: ɪnkloʊʒər
  1. encirclement
   USA: e·nsəː'kʌ·lmʌ·nt UK: ɪnsəːklmənt
bekerítetlenmn
  1. unfenced
   USA: ʌ·nfe'nst
bekerítettfn
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
  1. beset
   USA: bʌ·se't UK: bɪset
bekerített háztáji telekfn
  1. croft
   USA: krɔː'ft UK: krɔft
bekerített helymn
  1. pale
   USA: peɪ'l UK: peɪl
bekerített kifutófn
  1. paddock
   USA: pæ'dʌ·k UK: pædək
bekerített legelőre hajti
 1. áll
  1. paddock
   USA: pæ'dʌ·k UK: pædək
bekerített területfn
  1. precinct
   USA: priː'sɪ"ŋk UK: priːsɪŋkt
  1. haw
   USA: hɔː' UK: hɔː
bekerítő hadmozdulatfn
  1. pincer attack
   UK: pɪnsər ətæk
kötéllel bekeríti
  1. rope in
   USA: roʊ'p ɪ'n UK: roʊp ɪn
legelőt bekeríti
 1. áll
  1. paddock
   USA: pæ'dʌ·k UK: pædək
bekeríti
 1. kat
  1. umzingeln
   ʊm'tsɪŋəln
  1. umkreisen
   ʊm'kraɪzən
 2. kat
  1. umklammern
   ʊm'klamɐn
  1. umfassen
   ʊm'fasən
 3. vad
bekerítésfn
bekerít2
 1. erődöt, csapatot 355
bekerít2
 1. karókkal
bekerítésnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása