COVID-19 Fight
Összesen 41 találat 8 szótárban. Részletek
bemutatófn
  1. shower
   USA: ʃaʊ'əː· UK: ʃaʊər
  1. preview
   USA: priː'vyuː" UK: priːvjuː
  1. opening night
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ naɪ't UK: oʊpənɪŋ naɪt
  1. exhibitory
   UK: ɪgzɪbɪtəriː
  1. exhibitor
   USA: ɪ·gzɪ'bʌ·təː· UK: ɪgzɪbɪtər
  1. exhibition
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n UK: eksɪbɪʃn
  1. display
   USA: dɪ"spleɪ' UK: dɪspleɪ
  1. A mérkőzést a csapatkabalák bemutatója előzi meg.
    1. A display from the team mascots will precede the match.
bemutató előadáskif
  1. first performance
   USA: fəː'st pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: fəːst pəfɔːməns
  1. first night
   USA: fəː'st naɪ't UK: fəːst naɪt
bemutató helyiségfn
  1. showroom
   USA: ʃoʊ'ruː"m UK: ʃoʊruːm
bemutató kocsikif
  1. demonstration car
   USA: de"mʌ·nstreɪ'ʃʌ·n kɔ'r UK: demənstreɪʃn kɑr
bemutató példányfn
  1. biz demo
   USA: de'moʊ· UK: demoʊ
bemutatóra szólókif
  1. payable to bearer
   USA: peɪ'ʌ·bʌ·l tʌ· be'rəː· UK: peɪəbl tuː beərər
bemutatóra szóló részvényfn
  1. bearer share
   USA: be'rəː· ʃe'r UK: beərər ʃeər
bemutatóteremfn
  1. showroom
   USA: ʃoʊ'ruː"m UK: ʃoʊruːm
bemutató teremfn
  1. salon
   USA: sʌ·lɔ'n UK: sælɔn
  1. exhibition room
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n ruː'm UK: eksɪbɪʃn ruːm
áldozatot bemutatófn
  1. immolator
   UK: ɪmoʊleɪtə
csekk bemutatófn
  1. payee
   UK: peɪiː
áldozat bemutatójafn
  1. immolator
   UK: ɪmoʊleɪtə
csekk bemutatójakif
  1. bearer of a cheque
   UK: beərər ɔv eɪ tʃek
bemutat; bemutató, kiállitásfn
  1. display
   USA: dɪ"spleɪ' UK: dɪspleɪ
  1. A mérkőzést a csapatkabalák bemutatója előzi meg.
    1. A display from the team mascots will precede the match.
bemutatófn
  1. e Darstellerin
   1. többes szám:
   2. Darstellerinnen
   1. birtokos eset:
   2. Darstellerin
bemutatófn
  1. Schau
   'ʃaʊ
  1. e Premiere
   prə'mieːrə
   1. többes szám:
   2. Premieren
   1. birtokos eset:
   2. Premiere
  1. r Darsteller
   'daːɐʃtɛlɐ
bemutatómn
bemutató elõadás (színház)fn
bemutatófn
lovas bemutatófn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása