COVID-19 Fight
Összesen 32 találat 2 szótárban. Részletek
benefitfn USA: be'nʌ·fɪ"t UK: benɪfɪt
  1. People without work can apply for unemployment benefit at the local council.
    1. Azok akiknek nincs állása, munkanélküli segélyt kérhetnek a helyi önkormányzattól.
 1. rég
benefiti tsi USA: be'nʌ·fɪ"t UK: benɪfɪt
  1. The new railway will benefit the town and the villages nearby.
    1. Az új vasút a város és a környező falvak javára szolgál.
  2. In short, how do you know that such a reformation will be a benefit to man?
    1. Egyszóval honnan tudják, hogy az ilyen javítás valóban előnyére válik az embernek?
benefiti tsi USA: be'nʌ·fɪ"t UK: benɪfɪt
benefit matchkif USA: be'nʌ·fɪ"t mæ'tʃ UK: benɪfɪt mætʃ
benefit performancekif USA: be'nʌ·fɪ"t pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: benɪfɪt pəfɔːməns
fringe benefitfn USA: frɪ'nʤ be'nʌ·fɪ"t UK: frɪnʤ benɪfɪt
sickness benefitfn USA: sɪ'knʌ·s be'nʌ·fɪ"t UK: sɪknəs benɪfɪt
unemployment benefitfn USA: ʌ"nʌ·mplɔɪ'mʌ·nt be'nʌ·fɪ"t UK: ʌnɪmplɔɪmənt benɪfɪt
a benefit claimantfn USA: eɪ' be'nʌ·fɪ"t kleɪ'mʌ·nt UK: eɪ benɪfɪt kleɪmənt
maternity benefit/grantkif
public benefit organisationkif USA: pʌ'blɪ·k be'nʌ·fɪ"t ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: pʌblɪk benɪfɪt ɔːgənaɪzeɪʃən
for the benefit of sykif USA: frəː· ðiː· be'nʌ·fɪ"t ʌ·v saɪ'
benefitednincs
benefitingnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása