COVID-19 Fight
Összesen 36 találat 5 szótárban. Részletek
benne van2
  1. inhere
   UK: ɪnhɪə
benne van a buliban13
  1. be in on a racket
   USA: biː· ɪ'n ɔ'n eɪ' ræ'kʌ·t UK: biː ɪn ɔn eɪ rækɪt
benne van a csávában2
  1. be treed
   UK: biː triːd
benne van a dologban13
  1. be in the push
   USA: biː· ɪ'n ðiː· pʊ'ʃ UK: biː ɪn ðiː pʊʃ
benne van a dologban2
  1. be with it
   USA: biː· wʌ·ð ʌ·t UK: biː wɪð ɪt
benne van a keze a dologban13
  1. have a hand in
   USA: hæ'v eɪ' hæ'nd ɪ'n UK: hæv eɪ hænd ɪn
benne van a korban13
  1. he is in years
   USA: hiː' ʌ·z ɪ'n yəː·z UK: hiː ɪz ɪn jəːz
benne van a pácban13
  1. be in the soup
   USA: biː· ɪ'n ðiː· suː'p UK: biː ɪn ðiː suːp
  1. be in the mire
   USA: biː· ɪ'n ðiː· maɪ'əː· UK: biː ɪn ðiː maɪər
  1. be in a stew
   USA: biː· ɪ'n eɪ' stuː' UK: biː ɪn eɪ stjuː
  1. be in a pickle
   USA: biː· ɪ'n eɪ' pɪ'kʌ·l UK: biː ɪn eɪ pɪkl
  1. be in a jam
   USA: biː· ɪ'n eɪ' ʤæ'm UK: biː ɪn eɪ ʤæm
benne van, tartalmazza13
  1. included / it is -
   USA: ɪ"nkluː'dʌ·d ʌ·t ʌ·z UK: ɪnkluːdɪd ɪt ɪz
benne van vmiben2
  1. be on
   USA: biː· ɔ'n UK: biː ɔn
  1. be game
   USA: biː· geɪ'm UK: biː geɪm
nyakig benne van2
  1. be in for it
   USA: biː· ɪ'n frəː· ʌ·t UK: biː ɪn fəː ɪt
(nyakig) benne van a pácban13
  1. be in a bad mess
   USA: biː· ɪ'n eɪ' bæ'd me's UK: biː ɪn eɪ bæd mes
ami csak benne van13
  1. for all it is worth
   USA: frəː· ɔː'l ʌ·t ʌ·z wəː'θ UK: fəː ɔːl ɪt ɪz wəːθ
(mellék)íz már benne van a rendes szótárban is ezzel a jelentéssel!4
  1. smack
   USA: smæ'k UK: smæk
van benne valami gyávaság13
  1. there is a yellow streak in him
   USA: ðe'r ʌ·z eɪ' ye'loʊ· striː'k ɪ'n ɪ"m UK: ðeər ɪz eɪ jeloʊ striːk ɪn hɪm
van benne valami igazság13
  1. there's a substratum of truth in it
   UK: ðeəz eɪ sʌbstrɑtəm ɔv truːθ ɪn ɪt
van benne valami13
  1. there's something to it
   UK: ðeəz sʌmθɪŋ tuː ɪt
az áll benne, az van ráirva13
  1. says / it -
   USA: sɪ'z ʌ·t UK: sez ɪt
része van benne13
érdekelve van benne13
  1. be a party to
   USA: biː· eɪ' pɔ'rtiː· tʌ· UK: biː eɪ pɑtiː tuː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása