COVID-19 Fight
Összesen 263 találat 13 szótárban. Részletek
beolti
  1. vaccinate
   USA: væ'ksʌ·neɪ·t UK: væksɪneɪt
 1. mezőg
  1. inoculate
   USA: ɪ"nɔ'kyʌ·leɪ"t UK: ɪnɔkjʊleɪt
  1. átv engraft
   UK: ɪngrɑft
beoltani (növ)i
  1. inoculate
   USA: ɪ"nɔ'kyʌ·leɪ"t UK: ɪnɔkjʊleɪt
beoltásfn
  1. engraftment
   UK: ɪngrɑftmənt
beoltás, csírázás (növ)fn
  1. inoculation
   USA: ɪ"nɔ"kyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ɪnɔkjʊleɪʃn
beolvadi
beolvadásfn
  1. fusion
   USA: fyuː'ʒʌ·n UK: fjuːʒn
  1. assimilation
   USA: ʌ·sɪ"mʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: əsɪməleɪʃn
beolvadási mélység (hegesztés)kif
  1. penetration depth
   USA: pe"nʌ·treɪ'ʃʌ·n de'pθ UK: penɪtreɪʃn depθ
beolvad vmibei
beolvasás a billentyűzetről és visszhangkif
  1. read keyboard and echo
   USA: riː'd kiː'bɔː"rd ʌ·nd e'koʊ· UK: riːd kiːbɔːd ənd ekoʊ
beolvasás a standard kiegészitő file-rólkif
beolvaszti
  1. melt down
   USA: me'lt daʊ'n UK: melt daʊn
  1. US meld
   USA: me'ld
  1. incorporate
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"t UK: ɪnkɔːpəreɪt
beolvasztásfn
 1. gazd
  1. incorporation
   USA: ɪ"nkɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkɔːpəreɪʃn
  1. assimilation
   USA: ʌ·sɪ"mʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: əsɪməleɪʃn
beolvasztás [vállalaté]fn
  1. affiliation
   USA: ʌ·fɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n UK: əfɪlɪeɪʃn
beolvaszthatatlanmn
beolvaszthatómn
beomlásfn
  1. wash-out
   USA: wɔ'ʃaʊ"t UK: wɔʃaʊt
  1. crush
   USA: krʌ'ʃ UK: krʌʃ
beomliki
 1. épít
  1. slump
   USA: slʌ'mp UK: slʌmp
  1. founder
   USA: faʊ'ndəː· UK: faʊndər
  1. fall in
   USA: fɔ'l ɪ'n UK: fɔːl ɪn
  1. fall down
   USA: fɔ'l daʊ'n UK: fɔːl daʊn
  1. crash in
   USA: kræ'ʃ ɪ'n UK: kræʃ ɪn
  1. US close in
   USA: kloʊ'z ɪ'n UK: kloʊz ɪn
  1. cave in
   USA: keɪ'v ɪ'n UK: keɪviː ɪn
beoszti
  1. subsume
   UK: səbsjuːm
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. economize
   USA: iː·kɔ'nʌ·maɪ"z UK: ɪkɔnəmaɪz
  1. divide up
   USA: dɪ·vaɪ'd ʌ'p UK: dɪvaɪd ʌp
  1. class
   USA: klæ's UK: klɑs
  1. budget
   USA: bʌ'ʤʌ·t UK: bʌʤət
beosztásfn
  1. status
   USA: steɪ'tʌ·s UK: steɪtəs
 1. zene
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
 2. hajó
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
  1. division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
  1. disposition
   USA: dɪ"spʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: dɪspəzɪʃn
  1. classification
   USA: klæ"sʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: klæsɪfɪkeɪʃn
  1. calibration
   USA: kæ"lʌ·breɪ'ʃʌ·n UK: kælɪbreɪʃn
  1. assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
beosztás okulárban (pl. szálkereszt szárain)fn
  1. reticle
   UK: retɪkl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása