COVID-19 Fight
Összesen 30 találat 9 szótárban. Részletek
besoroli
  1. refer
   USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. US list
   USA: lɪ'st UK: lɪst
  1. label
   USA: leɪ'bʌ·l UK: leɪbl
  1. classify
   USA: klæ'sʌ·faɪ" UK: klæsɪfaɪ
  1. class
   USA: klæ's UK: klɑs
besorolásfn
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
  1. labelling
   UK: leɪblɪŋ
  1. classification
   USA: klæ"sʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: klæsɪfɪkeɪʃn
  1. assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
besorolhatómn
  1. classifiable
   USA: klæ'sʌ·faɪ"ʌ·bʌ·l UK: klæsɪfaɪəbl
besorolnikif
  1. get in lane
   USA: gɪ't ɪ'n leɪ'n UK: get ɪn leɪn
osztályoz, besoroli
  1. classify
   USA: klæ'sʌ·faɪ" UK: klæsɪfaɪ
bevetés, besorolásfn
  1. deployment
   USA: dʌ·plɔɪ'mʌ·nt UK: dɪplɔɪmənt
nehezen besorolhatómn
  1. nondescript
   USA: nɔ'ndʌ·skrɪ'pt UK: nɔndɪskrɪpt
besoroli
besoroli
  1. vasúti kocsit einstellen
besorolásfn
besoroli
 1. bérkategóriába
besorolásfn
besoroli
  1. zaklasyfikować zaliczyć
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. zaliczę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. zaliczy
   1. lásd még:
  2. zaklasyfikować zaliczać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. zaliczam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. zalicza
   1. lásd még:
  3. klasyfikować
   1. egyes szám 1. személy:
   2. klasyfikuję
   1. egyes szám 3. személy:
   2. klasyfikuje
   1. lásd még:
  4. zaklasyfikować
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. zaklasyfikuję
   1. egyes szám 3. személy:
   2. zaklasyfikuje
   1. lásd még:
besorolhatónincs
  1. integrabile
   integrábile
besoroltnincs
időrendben besorolnincs
nehezen besorolhatófn
 1. orv
  1. borderline
   h n ang
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása