COVID-19 Fight
beszámolófn
  1. talk
   USA: tɔː'k UK: tɔːk
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. A beszámolójában nem tett említést semmiféle kereskedelmi ügyletről.
    1. There was no mention of any trade agreement in your report.
  1. referral
   USA: rʌ·fəː'ʌ·l
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. recital
   USA: rʌ·saɪ'tʌ·l UK: rɪsaɪtl
  1. narrative
   USA: ne'rʌ·tɪ·v UK: nærətɪv
  1. memoir
   USA: me'mwɔ"r UK: memwɑr
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
  1. A beszámolók másolatait kérelemre rendelkezésre kell bocsátani.
    1. Copies of the accounts must be obtainable upon request.
beszámoló (személy)fn
  1. relator
   UK: rɪleɪtər
éves beszámolókif
  1. Disclosure Statement
   USA: dɪ"skloʊ'ʒəː· steɪ'tmʌ·nt UK: dɪskloʊʒər steɪtmənt
összefoglaló, beszámolófn
  1. summary
   USA: sʌ'məː·iː· UK: sʌməriː
pénzügyi beszámolófn
  1. money article
   USA: mʌ'niː· ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: mʌniː ɑtɪkl
úti beszámolófn
  1. travelogue
   USA: træ'vʌ·lɔː"g UK: trævəlɔg
  1. travelog
   UK: trævəlɔg
hírlapi beszámolót íri
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
Kiegészítő melléklet ( éves beszámoló része)kif
  1. notes to the financial statement
   USA: noʊ'ts tʌ· ðiː· faɪ"næ'nʃʌ·l steɪ'tmʌ·nt UK: noʊts tuː ðiː faɪnænʃl steɪtmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása