COVID-19 Fight
Összesen 29 találat 7 szótárban. Részletek
beszerzésfn
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. purchasing
   UK: pəːtʃəsɪŋ
  1. provisioning
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nɪ·ŋ UK: prəvɪʒnɪŋ
  1. procurement
   USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt UK: prəkjʊəmənt
  1. A beszerzés lényege áruk és szolgáltatások lehető legkedvezőbb áron való vétele.
    1. Procurement means the purchase of goods or services at the best possible price.
  1. procuration
   UK: prɔkjʊəreɪʃən
  1. acquisition
   USA: æ"kwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ækwɪzɪʃn
  1. Az új gépek beszerzési költsége magasabb volt a tervezettnél.
    1. The acquisition costs of the new machines were higher than estimated.
  1. acquiring
   USA: ʌ·kwaɪ'əː·ɪ·ŋ UK: əkwaɪərɪŋ
beszerzés (EU)fn
  1. procurement
   USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt UK: prəkjʊəmənt
beszerzési igazgatókif
  1. purchasing manager
   UK: pəːtʃəsɪŋ mænɪʤər
beszerzési szabályok (EU)kif
  1. procurement rules
   USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt ruː'lz UK: prəkjʊəmənt ruːlz
beszerzési szabályok (PHARE)kif
  1. procurement rules
   USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt ruː'lz UK: prəkjʊəmənt ruːlz
beszerzési szerződés (EU)kif
  1. supply contract
   USA: sʌ·plaɪ' kʌ·ntræ'kt UK: səplaɪ kɔntrækt
beszerzési ügynök (EU)kif
  1. procurement agent
   USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt eɪ'ʤʌ·nt UK: prəkjʊəmənt eɪʤənt
beszerzési ügynök - Olyan cég, amelyet a Phare szerződő hatóságok különféle szükségletek és berendezések beszerzésének lebonyolításához szerződtetnek. (PHARE)kif
  1. procurement agent
   USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt eɪ'ʤʌ·nt UK: prəkjʊəmənt eɪʤənt
beszerzés (PHARE)fn
  1. procurement
   USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt UK: prəkjʊəmənt
helyi beszerzés (EU)kif
  1. local shopping
   USA: loʊ'kʌ·l ʃɔ'pɪ·ŋ UK: loʊkl ʃɔpɪŋ
helyi beszerzés (PHARE)kif
  1. local shopping
   USA: loʊ'kʌ·l ʃɔ'pɪ·ŋ UK: loʊkl ʃɔpɪŋ
áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részékif
figyelemmel kísérés, ellenőrzés - A Phare terminológiában így nevezik információk módszeres beszerzését és dokumentálását pl. a végrehajtott programokról, azok eredményeiről, hatásairól, a programok környezetéről, stb (PHARE)fn
  1. monitoring
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ UK: mɔnɪtərɪŋ
beszerzés1
  1. 6.3 e Kommission
   kɔmɪ'sioːn
   1. többes szám:
   2. Kommissionen
   1. birtokos eset:
   2. Kommission
  1. r Einzug
   'aɪntsuːk
   1. birtokos eset:
   2. Einzugs
  1. r Bezug
   bə'tsuːk
   1. birtokos eset:
   2. Bezuges
   3. Bezugs
  1. e Besorgung
   bə'zɔɐgʊŋ
beszerzési forrás1
beszerzés1
 1. 330
beszerzésre javasolt / előjegyzett könyvekfn
 1. könyvtár
  1. ritk desiderato
   h
 2. könyvtár
bizonyítékok beszerzésenincs
eladott áruk beszerzési értékenincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása