COVID-19 Fight
Összesen 71 találat 9 szótárban. Részletek
betölt2
  1. stoke
   USA: stoʊ'k UK: stoʊk
  1. occupy
   USA: ɔ'kyʌ·paɪ" UK: ɔkjʊpaɪ
  1. loads
   USA: loʊ'dz UK: loʊdz
  1. load
   USA: loʊ'd UK: loʊd
  1. infuse
   USA: ɪ"nfyuː'z UK: ɪnfjuːz
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
  1. fill up
   USA: fɪ'l ʌ'p UK: fɪl ʌp
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
betöltés1
  1. startup
   USA: stɔ'rtʌ"p UK: stɑrtʌp
  1. loading
   USA: loʊ'dɪ·ŋ UK: loʊdɪŋ
  1. load
   USA: loʊ'd UK: loʊd
  1. filling
   USA: fɪ'lɪ·ŋ UK: fɪlɪŋ
betöltésjelző fémcsik13
  1. load point marker
   USA: loʊ'd pɔɪ'nt mɔ'rkəː· UK: loʊd pɔɪnt mɑkər
betöltetlen3
  1. unfilled
   USA: ʌ·nfɪ'ld UK: ʌnfɪld
betölthető3
betöltött3
  1. loaded
   USA: loʊ'dʌ·d UK: loʊdɪd
betöltő1
  1. holder
   USA: hoʊ'ldəː· UK: hoʊldər
betöltő blokk13
  1. boot block
   USA: buː't blɔ'k UK: buːt blɔk
betölt vmilyen szerepet2
állást betölt13
  1. hold a position
   USA: hoʊ'ld eɪ' pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: hoʊld eɪ pəzɪʃn
repedések betöltése1
  1. infilling
   UK: ɪnfɪlɪŋ
program betöltése vagy futtatása13
  1. load and execute program
   USA: loʊ'd ʌ·nd e'ksʌ·kyuː"t proʊ'græ"m UK: loʊd ənd eksɪkjuːt proʊgræm
mindent betöltő3
  1. pervading
   USA: pəː·veɪ'dɪ·ŋ UK: pəveɪdɪŋ
állás betöltője1
  1. office-holder
   USA: ɔː'fʌ·shoʊ"ldəː· UK: ɔfɪshoʊldə
hivatal betöltője1
  1. office-holder
   USA: ɔː'fʌ·shoʊ"ldəː· UK: ɔfɪshoʊldə
  1. incumbent
   USA: ɪ"nkʌ'mbʌ·nt UK: ɪnkʌmbənt
a grafikus karakterek betöltve13
  1. graphic characters loaded
   USA: græ'fɪ·k kæ'rɪ·ktəː·z loʊ'dʌ·d UK: græfɪk kærəktəz loʊdɪd
hiba a operációs rendszer betöltésekor13
  1. error loading operating system
   USA: e'rəː· loʊ'dɪ·ŋ ɔ'pəː·eɪ"tɪ·ŋ sɪ'stʌ·m UK: erər loʊdɪŋ ɔpəreɪtɪŋ sɪstəm
a mode rezidens rész betöltve13
  1. resident portion of mode loaded
   USA: re'zʌ·dʌ·nt pɔː'rʃʌ·n ʌ·v moʊ'd loʊ'dʌ·d UK: rezɪdənt pɔːʃn ɔv moʊd loʊdɪd
merevlemez nélküli munkaállomások operációs rendszer betöltéséhez használt protokoll, amint azt a RFC 951 és RFC 1084 definiálják13
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása