COVID-19 Fight
Összesen 188 találat 9 szótárban.
birtokfn
 1. jog tört
  1. rég tenure
   USA: te'nyəː· UK: tenjʊər
  1. tenancy
   USA: te'nʌ·nsiː· UK: tenənsiː
  1. substance
   USA: sʌ'bstʌ·ns UK: sʌbstəns
  1. Ezek mind Dávid birtokainak az intézői voltak.
    1. All these were the rulers of the substance of king David.
  1. rég propriety
   USA: prʌ·praɪ'ʌ·tiː· UK: prəpraɪətiː
  1. property
   USA: prɔ'pəː·tiː· UK: prɔpətiː
  1. Igen; szép birtoka van Dorsetshire-ben.
    1. Yes; he has very good property in Dorsetshire.
    1. Yes; he has very good property in Dorsetshire.
  1. rég proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. Igen; szép birtoka van Dorsetshire-ben.
    1. Yes; he has very good property in Dorsetshire.
    1. Yes; he has very good property in Dorsetshire.
  1. lordship
   UK: lɔːdʃɪp
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
 2. rég
  1. inheritance
   USA: ɪ"nhe'rʌ·tʌ·ns UK: ɪnherɪtəns
  1. holding
   USA: hoʊ'ldɪ·ŋ UK: hoʊldɪŋ
  1. estate
   USA: ʌ·steɪ't UK: ɪsteɪt
  1. domain
   USA: doʊ·meɪ'n UK: doʊmeɪn
  1. demesne
   UK: dɪmeɪn
  1. átv asset
   USA: æ'se"t UK: æset
birtokába juti
  1. biz step into
   USA: ste'p ɪ"ntʌ· UK: step ɪntuː
birtokába jut vmineki
  1. step into
   USA: ste'p ɪ"ntʌ· UK: step ɪntuː
birtokában tarti
  1. occupy
   USA: ɔ'kyʌ·paɪ" UK: ɔkjʊpaɪ
birtokában vani
  1. possess
   USA: pʌ·ze's UK: pəzes
  1. be in possession
   USA: biː· ɪ'n pʌ·ze'ʃʌ·n UK: biː ɪn pəzeʃn
birtokában van vmii
  1. possess
   USA: pʌ·ze's UK: pəzes
birtokában van vmineki
birtokba helyezi
 1. jog
  1. seize
   USA: siː'z UK: siːz
  1. put into possession
   USA: pʊ't ɪ"ntʌ· pʌ·ze'ʃʌ·n UK: pʊt ɪntuː pəzeʃn
birtokban tarti
 1. jog
  1. seize
   USA: siː'z UK: siːz
birtokban tartófn
  1. holder
   USA: hoʊ'ldəː· UK: hoʊldər
birtokba vennikif
  1. enter into possession
   USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· pʌ·ze'ʃʌ·n UK: entər ɪntuː pəzeʃn
  1. come into possession
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· pʌ·ze'ʃʌ·n UK: kʌm ɪntuː pəzeʃn
birtokba veszi
  1. take possession
   USA: teɪ'k pʌ·ze'ʃʌ·n UK: teɪk pəzeʃn
 1. jog
  1. seize
   USA: siː'z UK: siːz
  1. occupy
   USA: ɔ'kyʌ·paɪ" UK: ɔkjʊpaɪ
birtokbavételfn
  1. occupation
   USA: ɔ"kyʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: ɔkjʊpeɪʃn
  1. Egy ház birtokbavétele a lakhatáshoz szükséges engedélyek megléte nélkül törvénybe ütközik.
    1. Occupation of a house is illegal prior to obtaining all necessary permissions to reside.
  1. occupancy
   USA: ɔ'kyʌ·pʌ·nsiː· UK: ɔkjʊpənsiː
  1. entry
   USA: e'ntriː· UK: entriː
birtokfosztásfn
 1. jog
  1. ejection
   USA: ɪ·ʤe'kʃʌ·n UK: ɪʤekʃn
birtokháborításfn
  1. trespass
   USA: tre'spʌ·s UK: trespəs
birtokháborítófn
 1. jog
  1. trespasser
   UK: trespəsər
birtoklajstrom-kivonatfn
 1. jog
  1. copy
   USA: kɔ'piː· UK: kɔpiː
birtoklásfn
 1. jog
  1. tenure
   USA: te'nyəː· UK: tenjʊər
  1. possession
   USA: pʌ·ze'ʃʌ·n UK: pəzeʃn
  1. occupation
   USA: ɔ"kyʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: ɔkjʊpeɪʃn
  1. occupancy
   USA: ɔ'kyʌ·pʌ·nsiː· UK: ɔkjʊpənsiː
  1. holding
   USA: hoʊ'ldɪ·ŋ UK: hoʊldɪŋ
birtoklás, haszonélvezetfn
  1. tenure
   USA: te'nyəː· UK: tenjʊər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása