COVID-19 Fight
Összesen 188 találat 9 szótárban.
tulajdon, birtokfn
  1. possession
   USA: pʌ·ze'ʃʌ·n UK: pəzeʃn
uratlan birtokkif
  1. land in abeyance
   USA: læ'nd ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: lænd ɪn əbeɪəns
uralkodó birtokafn
  1. demesne
   UK: dɪmeɪn
teljes birtokában vankif
  1. in full possession
   USA: ɪ'n fʊ'l pʌ·ze'ʃʌ·n UK: ɪn fʊl pəzeʃn
újra birtokbajutáskif
  1. getting back
   USA: gɪ'tɪ·ŋ bæ'k UK: getɪŋ bæk
örökséget birtokba veszi
  1. enter upon an inheritance
   USA: e'nəː· ʌ·pɔ'n ʌ·n ɪ"nhe'rʌ·tʌ·ns UK: entər əpɔn ən ɪnherɪtəns
újból birtokba veszi
 1. jog
  1. re-enter
   USA: riː·ɪ'ntəː·
tulajdon, birtok, ingatlanfn
  1. property
   USA: prɔ'pəː·tiː· UK: prɔpətiː
közös birtoklásfn
 1. jog
  1. unity
   USA: yuː'nʌ·tiː· UK: juːnɪtiː
  1. communal tenure
   USA: kʌ·myuː'nʌ·l te'nyəː· UK: kɔmjʊnl tenjʊər
közösen birtokolt részvénykif
  1. joint shares
   USA: ʤɔɪ'nt ʃe'rz UK: ʤɔɪnt ʃeəz
a birtok reá szálltkif
  1. the estate devolved upon him
   USA: ðiː· ʌ·steɪ't dɪ·vɔ'lvd ʌ·pɔ'n ɪ"m UK: ðiː ɪsteɪt dɪvɔlvd əpɔn hɪm
örökös nélküli birtokkif
  1. estate in abeyance
   USA: ʌ·steɪ't ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: ɪsteɪt ɪn əbeɪəns
ingatlan tényleges birtoklásafn
van vkinek, birtokolkif
  1. have (got), had , had
   USA: hæ'v gɔ't hæ'd hæ'd UK: hæv gɔt həd həd
megfosztás (állástól, birtoktól)fn
  1. divestiture
   USA: daɪ·ve'stɪ·tʃəː· UK: daɪvestɪtʃə
ő örökölte a birtokotkif
  1. the estate devolved upon him
   USA: ðiː· ʌ·steɪ't dɪ·vɔ'lvd ʌ·pɔ'n ɪ"m UK: ðiː ɪsteɪt dɪvɔlvd əpɔn hɪm
senki által nem követelt birtokkif
  1. land in abeyance
   USA: læ'nd ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: lænd ɪn əbeɪəns
birtokfn
  1. r Hof
   'hoːf
   1. birtokos eset:
   2. Hofes
   3. Hofs
  1. e Habe
   'haːbə
   1. birtokos eset:
   2. Habe
 1. jog
  1. r Gewahrsam
   gə'vaːɐzaːm
   1. birtokos eset:
   2. Gewahrsame
   3. Gewahrsames
   4. Gewahrsams
  1. s Eigentum
   'aɪgəntuːm
   1. birtokos eset:
   2. Eigentums
  1. r Besitz
   bə'zɪts
   1. többes szám:
   2. Besitze
   1. birtokos eset:
   2. Besitzes
birtokába vesz vmitkif
birtokba veszi
  1. annektieren
   anɛk'tiːrən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása