COVID-19 Fight
Összesen 90 találat 7 szótárban. Részletek
bizalmasmn
  1. trusted
   USA: trʌ'stʌ·d UK: trʌstɪd
  1. biz thick
   USA: θɪ'k UK: θɪk
  1. shirt-sleeve
   USA: ʃəː'tsliː"v UK: ʃəːtsliːv
  1. private
   USA: praɪ'vʌ·t UK: praɪvɪt
  1. off the record
   USA: ɔː'f ðiː· re'kəː·d UK: ɔf ðiː rɪkɔːd
  1. near
   USA: nɪ'r UK: nɪər
  1. intimate
   USA: ɪ'nʌ·mʌ·t UK: ɪntɪmeɪt
  1. familiar
   USA: fʌ·mɪ'lyəː· UK: fəmɪlɪər
  1. Bizalmas viszonyban voltak az egyetem befejezése óta.
    1. They were on familiar terms since leaving the university.
  1. confidential
   USA: kɔ"nfʌ·de'ntʃʌ·l UK: kɔnfɪdenʃl
  1. confidante
   USA: kɔ'nfʌ·dæ"nt UK: kɔnfɪdænt
  1. confidant
   USA: kɔ'nfʌ·dɔ"nt UK: kɔnfɪdænt
  1. colloquial
   USA: kʌ·loʊ'kwiː·ʌ·l UK: kəloʊkwɪəl
  1. classified
   USA: klæ'sʌ·faɪ"d UK: klæsɪfaɪd
bizalmasanhsz
  1. privately
   USA: praɪ'vʌ·tliː· UK: praɪvɪtliː
  1. off the record
   USA: ɔː'f ðiː· re'kəː·d UK: ɔf ðiː rɪkɔːd
  1. intimately
   USA: ɪ'ntʌ·mʌ·tliː· UK: ɪntɪmətliː
  1. in private
   USA: ɪ'n praɪ'vʌ·t UK: ɪn praɪvɪt
  1. for your private ear
   USA: frəː· yʊ'r praɪ'vʌ·t iː'r UK: fəː jɔːr praɪvɪt ɪər
  1. for private
   USA: frəː· praɪ'vʌ·t UK: fəː praɪvɪt
  1. confidentially
   USA: kɔ"nfʌ·de'ntʃʌ·liː· UK: kɔnfɪdenʃəliː
bizalmasan közöli
  1. confide
   USA: kʌ·nfaɪ'd UK: kənfaɪd
bizalmasan közöl vmit vkiveli
  1. make a confidence to sy
   USA: meɪ'k eɪ' kɔ'nfʌ·dʌ·ns tʌ· saɪ'
bizalmasan társalogi
  1. irod commune
   USA: kʌ·myuː'n UK: kɔmjuːn
bizalmasa vkineki
bizalmas/barátimn
  1. chummy
   USA: tʃʌ'miː· UK: tʃʌmiː
bizalmas barátnőfn
  1. confidante
   USA: kɔ'nfʌ·dæ"nt UK: kɔnfɪdænt
bizalmas, biztosmn
  1. fiducial
   UK: fɪdjuːʃjəl
bizalmas embere vkinekfn
  1. follower
   USA: fɔ'loʊ·əː· UK: fɔloʊər
bizalmas értekezletfn
  1. huddle
   USA: hʌ'dʌ·l UK: hʌdl
bizalmas értesülésfn
  1. wrinkle
   USA: rɪ'ŋkʌ·l UK: rɪŋkl
  1. biz inside
   USA: ɪ'nsaɪ"d UK: ɪnsaɪd
  1. inside information
   USA: ɪ'nsaɪ"d ɪ"nfɔː'rmeɪ'ʃʌ·n UK: ɪnsaɪd ɪnfəmeɪʃn
  1. dope
   USA: doʊ'p UK: doʊp
bizalmas felvilágosításfn
  1. low-down
   USA: loʊ'daʊ"n UK: loʊdaʊn
bizalmas használatbankif
  1. colloquial usage
   USA: kʌ·loʊ'kwiː·ʌ·l yuː'sʌ·ʤ UK: kəloʊkwɪəl juːsɪʤ
bizalmas jellegűmn
  1. gossipy
   USA: gɔ'sʌ·piː· UK: gɔsɪpiː
bizalmaskodásfn
  1. familiarity
   USA: fʌ·mɪ"lye'rʌ·tiː· UK: fəmɪlɪærɪtiː
  1. familiarities
   UK: fəmɪlɪærɪtɪz
  1. confidentiality
   USA: kɔ"nfʌ·de"ntʃiː·æ'lʌ·tiː· UK: kɔnfɪdenʃɪælɪtiː
bizalmaskodik vkiveli
  1. make free with sy
   USA: meɪ'k friː' wʌ·ð saɪ'
bizalmaskodvahsz
  1. confidentially
   USA: kɔ"nfʌ·de'ntʃʌ·liː· UK: kɔnfɪdenʃəliː
bizalmas körbenkif
  1. in private
   USA: ɪ'n praɪ'vʌ·t UK: ɪn praɪvɪt
bizalmas közléskif
  1. confidence
   USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: kɔnfɪdəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása