COVID-19 Fight
Összesen 23 találat 9 szótárban. Részletek
bizonyításfn
  1. verification
   USA: ve"rʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: verɪfɪkeɪʃn
  1. substantiation
   USA: sʌ·bstæ"nʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: səbstænʃɪeɪʃn
  1. showing
   USA: ʃoʊ'ɪ·ŋ UK: ʃoʊɪŋ
  1. proving
   USA: pruː'vɪ·ŋ UK: pruːvɪŋ
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
  1. demonstration
   USA: de"mʌ·nstreɪ'ʃʌ·n UK: demənstreɪʃn
bizonyítási teherkif
  1. burden of proof
   USA: bəː'dʌ·n ʌ·v pruː'f UK: bəːdn ɔv pruːf
bizonyítás (mat)i
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
bizonyítás összefoglalásakif
  1. summing up
   USA: sʌ'mɪ·ŋ ʌ'p UK: sʌmɪŋ ʌp
bizonyítás terhekif
  1. burden of proof
   USA: bəː'dʌ·n ʌ·v pruː'f UK: bəːdn ɔv pruːf
okirati bizonyításfn
  1. verification
   USA: ve"rʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: verɪfɪkeɪʃn
bizonyításfn
  1. e Verifikation
   veːrifika'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Verifikationen
   1. birtokos eset:
   2. Verifikation
  1. e Demonstration
   demɔnstra'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Demonstrationen
   1. birtokos eset:
   2. Demonstration
  1. r Beweis
   bə'vaɪs
   1. többes szám:
   2. Beweise
   1. birtokos eset:
   2. Beweises
  1. e Argumentation
   aɐgumɛnta'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Argumentationen
   1. birtokos eset:
   2. Argumentation
bizonyításnincs
 1. szerepelve
bizonyításfn
bizonyítási / bizonyító eljárásnincs
bizonyítási kötelezettségnincs
bizonyítási tehernincs
bizonyításulnincs
matematikai bizonyításnincs
megcáfolhatatlan bizonyításfn
  1. apodissi
   n inv
bizonyításinincs
  1. bizonyítási anyag
    1. ~ материал
ártatlanság bizonyításanincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása