COVID-19 Fight
Összesen 44 találat 9 szótárban. Részletek
biztosítékfn
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
  1. rég surety
   USA: ʃʊ'rʌ·tiː· UK: ʃʊərətiː
 1. jog gazd
  1. security
   USA: sɪ·kyʊ'rʌ·tiː· UK: sɪkjʊərɪtiː
  1. safeguard
   USA: seɪ'fgɔ"rd UK: seɪfgɑd
  1. retention money
   USA: riː·te'nʃʌ·n mʌ'niː· UK: rɪtenʃn mʌniː
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
  1. pawn
   USA: pɔː'n UK: pɔːn
  1. indemnity
   USA: ɪ"nde'mnʌ·tiː· UK: ɪndemnɪtiː
  1. fuze
   UK: fjuːz
  1. fuse
   USA: fyuː'z UK: fjuːz
  1. átv earnest
   USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
 2. pénz gazd
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
 3. gazd jog
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
 4. jog
  1. skót caution
   USA: kɔ'ʃʌ·n UK: kɔːʃn
 5. jog
  1. bond
   USA: bɔ'nd UK: bɔnd
 6. jog
  1. bail
   USA: beɪ'l UK: beɪl
  1. GB assurance
   USA: ʌ·ʃʊ'rʌ·ns UK: əʃʊərəns
biztosítékot adi
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
biztosítékot kivági
  1. blow a fuse
   USA: bloʊ' eɪ' fyuː'z UK: bloʊ eɪ fjuːz
biztosíték (pénzügy)mn
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
biztosítékszekrényfn
biztosítékul adi
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
biztosítékul szolgáli
 1. pénz gazd
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
biztosíték (valami, amit egy kölcsön visszafizetésének biztosítékául zálogba adnak)mn
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
ajánlati biztosítékkif
  1. bid bond
   USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
csalóka biztosítékkif
  1. rope of sand
   USA: roʊ'p ʌ·v sæ'nd UK: roʊp ɔv sænd
egyesül; biztosítéki
  1. fuse
   USA: fyuː'z UK: fjuːz
kiolvad (biztosíték)i
  1. blow, blew, blown
   USA: bloʊ' bluː' bloʊ'n UK: bloʊ bluː bloʊn
elég biztosíték a szavad iskif
  1. your word will suffice
   USA: yʊ'r wəː'd wʌ·l sʌ·faɪ's UK: jɔːr wəːd wɪl səfaɪs
kiégés (biztosítéké)mn
  1. blow-out
   USA: bloʊ'aʊ"t UK: bloʊaʊt
ajánlati biztosíték (EU)kif
  1. bid bond
   USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
leköt (biztosítékként)i
  1. obligate
   USA: ɔ'blʌ·geɪ"t UK: ɔblɪgeɪt
a biztosíték kiégettkif
  1. the fuse went
   USA: ðiː· fyuː'z we'nt UK: ðiː fjuːz went
kicsap (biztosítékot)i
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
ajánlati biztosíték (PHARE)kif
  1. bid bond
   USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
kezesség, biztosíték (PHARE)fn
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása