COVID-19 Fight
block ini tsi USA: blɔ'k ɪ'n UK: blɔk ɪn
country info blockkif USA: kʌ'ntriː· ɪ'nfoʊ· blɔ'k UK: kʌntriː ɪnfoʊ blɔk
in one blockhsz USA: ɪ'n hwʌ'n blɔ'k UK: ɪn wʌn blɔk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása