COVID-19 Fight
blokkfn
  1. sales slip
   USA: seɪ'lz slɪ'p UK: seɪlz slɪp
  1. receipt
   USA: riː·siː't UK: rɪsiːt
  1. Ruházati cikkeket becserélni blokk ellenében, a vásárlástól számított 30 napon belül lehet.
    1. Clothing items can be returned for exchange within 30 days of purchase with a valid receipt.
  2. Az elismervény az árunyilatkozatnak a nyilatkozattevőnél maradó példányán kiadható.
    1. The receipt may be given on the declarant's copy of the declaration.
  1. pad
   USA: pæ'd UK: pæd
  1. note-pad
   UK: noʊtpæd
  1. block.
   USA: blɔ'k UK: blɔk
blokk (növényház) (növ)kif
blokk relativmn
blokk, számlafn
  1. receipt
   USA: riː·siː't UK: rɪsiːt
  1. Ruházati cikkeket becserélni blokk ellenében, a vásárlástól számított 30 napon belül lehet.
    1. Clothing items can be returned for exchange within 30 days of purchase with a valid receipt.
  2. Az elismervény az árunyilatkozatnak a nyilatkozattevőnél maradó példányán kiadható.
    1. The receipt may be given on the declarant's copy of the declaration.
blokk és rekordfn
blokkdiagramfn
  1. block diagram
   USA: blɔ'k daɪ'ʌ·græ"m UK: blɔk daɪəgræm
blokkhatárkif
  1. block boundary
   USA: blɔ'k baʊ'ndriː· UK: blɔk baʊndriː
blokkhosszkif
  1. block length
   USA: blɔ'k le'ŋθ UK: blɔk leŋθ
blokkházfn
 1. kat
  1. blockhouse
   UK: blɔkhaʊs
blokkokfn
  1. blocks
   USA: blɔ'ks UK: blɔks
blokkoli
  1. punch out
   USA: pʌ'ntʃ aʊ't UK: pʌntʃ aʊt
  1. punch in
   USA: pʌ'ntʃ ɪ'n UK: pʌntʃ ɪn
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
blokkolásfn
 1. vill távk
  1. blocking
   USA: blɔ'kɪ·ŋ UK: blɔkɪŋ
aktuális blokkfn
állapotellenőrző blokkkif
  1. status control block
   USA: steɪ'tʌ·s kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: steɪtəs kəntroʊl blɔk
betöltő blokkkif
  1. boot block
   USA: buː't blɔ'k UK: buːt blɔk
felosztásellenőrző blokkkif
  1. partition control block
   USA: pɔ·rtɪ'ʃʌ·n kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: pɑtɪʃn kəntroʊl blɔk
file-leíró blokkkif
  1. file control block
   USA: faɪ'l kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: faɪl kəntroʊl blɔk
itatós blokkfn
  1. blotter
   USA: blɔ'təː· UK: blɔtər
kötetvezérlő blokkkif
  1. volume control block
   USA: vɔ'lyuː·m kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: vɔljuːm kəntroʊl blɔk
pénztári blokkfn
  1. sales check
   USA: seɪ'lz tʃe'k UK: seɪlz tʃek
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása