COVID-19 Fight
perifériavezérlő blokkkif
  1. device controll block
   UK: dɪvaɪs kɔntroʊl blɔk
választási blokkfn
  1. US bloc
   USA: blɔ'k UK: blɔk
lemez blokk foglaltsági térképkif
  1. storage map file
   USA: stɔː'rʌ·ʤ mæ'p faɪ'l UK: stɔːrɪʤ mæp faɪl
hibás blokk jelző filekif
  1. bad block file
   USA: bæ'd blɔ'k faɪ'l UK: bæd blɔk faɪl
virtuális blokk olvasásakif
  1. read virtual block
   USA: riː'd vəː'tʃuː·ʌ·l blɔ'k UK: riːd vəːtʃʊəl blɔk
rejtjelezett blokkok láncolatakif
direkt blokkolvasáskif
  1. random block read
   USA: ræ'ndʌ·m blɔ'k riː'd UK: rændəm blɔk riːd
hibás blokkot megállapitó segédprogramkif
  1. bad task
   USA: bæ'd tæ'sk UK: bæd tɑsk
  1. bad block locator
   USA: bæ'd blɔ'k loʊ'keɪ"təː· UK: bæd blɔk loʊkeɪtə
direkt blokkíráskif
  1. random block write
   USA: ræ'ndʌ·m blɔ'k raɪ't UK: rændəm blɔk raɪt
egység állapotleíró blokkkif
  1. unit control block
   USA: yuː'nʌ·t kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: juːnɪt kəntroʊl blɔk
file leíró blokkkif
  1. file description block
   USA: faɪ'l dʌ·skrɪ'pʃʌ·n blɔ'k UK: faɪl dɪskrɪpʃn blɔk
ország információs blokkkif
  1. country info block
   USA: kʌ'ntriː· ɪ'nfoʊ· blɔ'k UK: kʌntriː ɪnfoʊ blɔk
programszegmenst leíró blokkkif
  1. program segment prefix
   USA: proʊ'græ"m se"gme'nt priː'fɪ·ks UK: proʊgræm segment priːfɪks
a lefoglalt blokk felszabadításai
  1. free allocated memory
   USA: friː' æ'lʌ·keɪ"tʌ·d me'məː·iː· UK: friː æləkeɪtɪd meməriː
rekord túlcsordulási blokk mutatójakif
  1. record reference vector
   USA: re'kəː·d re'frʌ·ns ve'ktəː· UK: rɪkɔːd refrəns vektər
index file blokkjának legnagyobb azonositójakif
  1. high key
   USA: haɪ' kiː' UK: haɪ kiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása