COVID-19 Fight
boldogabb végefn
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
a bot boldogabb végekif
  1. the business end of the stick
   USA: ðiː· bɪ'znʌ·s e'nd ʌ·v ðiː· stɪ'k UK: ðiː bɪznəs end ɔv ðiː stɪk
a bot boldogabb(ik) végekif
  1. the butt end of the stick
   USA: ðiː· bʌ't e'nd ʌ·v ðiː· stɪ'k UK: ðiː bʌt end ɔv ðiː stɪk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása