COVID-19 Fight
Összesen 23 találat 9 szótárban. Részletek
bomlásfn
  1. rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
  1. falling to pieces
   USA: fɔ'lɪ·ŋ tʌ· piː'sʌ·z UK: fɔːlɪŋ tuː piːsɪz
  1. dissolution
   USA: dɪ"sʌ·luː'ʃʌ·n UK: dɪsəluːʃn
  1. disorganization
   USA: dɪ"sɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: dɪsɔːgənaɪzeɪʃn
  1. decomposition
   USA: diː"kʌ·mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: diːkɔmpəzɪʃn
  1. decay
   USA: dʌ·keɪ' UK: dɪkeɪ
  1. corruption
   USA: kəː·ʌ'pʃʌ·n UK: kərʌpʃn
bomlás (erkölcsé)fn
  1. depravation
   USA: de"prʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: deprəveɪʃən
bomlás (fegyelemé)fn
  1. relaxation
   USA: riː"læ·kseɪ'ʃʌ·n UK: riːlækseɪʃn
bomlás (megvert seregé)fn
  1. rout
   UK: raʊt
bomlás (rendé)fn
  1. disruption
   USA: dɪ"srʌ'pʃʌ·n UK: dɪsrʌpʃn
  1. confusion
   USA: kʌ·nfyuː'ʒʌ·n UK: kənfjuːʒn
  1. anarchy
   USA: æ'nəː·kiː· UK: ænəkiː
bomlástermékkif
  1. decomposition product
   USA: diː"kʌ·mpʌ·zɪ'ʃʌ·n prɔ'dʌ·kt UK: diːkɔmpəzɪʃn prɔdʌkt
politikai bomláskif
  1. political dry-rot
   UK: pəlɪtɪkl draɪrɔt
teljes bomlásfn
  1. destruction
   USA: dʌ·strʌ'kʃʌ·n UK: dɪstrʌkʃn
bomlásfn
  1. r Zerfall
   tsɛɐ'fal
   1. birtokos eset:
   2. Zerfalles
   3. Zerfalls
  1. r Verfall
   fɛɐ'fal
   1. birtokos eset:
   2. Verfalles
   3. Verfalls
 1. vegy
  1. e Spaltung
   'ʃpaltʊŋ
   1. többes szám:
   2. Spaltungen
   1. birtokos eset:
   2. Spaltung
bomlásnincs
  1. chemia rozkład
vegyi bomlásnincs
bomlásnincs
bomlásfn
radioaktív bomlásnincs
részekre bomlásnincs
bomlásnincs
  1. gazdasági bomlás/ összeomlás
    1. стопанска ~
bomlásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása