COVID-19 Fight
Összesen 19 találat 7 szótárban. Részletek
bukás1
  1. wash-out
   USA: wɔ'ʃaʊ"t UK: wɔʃaʊt
  1. turkey
   USA: təː'kiː· UK: təːkiː
  1. tumble
   USA: tʌ'mbʌ·l UK: tʌmbl
  1. 1.2 spill
   USA: spɪ'l UK: spɪl
  1. overthrow
   USA: oʊ'vəː·θroʊ" UK: oʊvəθroʊ
  1. flop
   USA: flɔ'p UK: flɔp
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
  1. Ezt a kis esetet azóta is életem első bukásának tekintem.
    1. I have always considered this as the first fall I had in life.
  1. failure
   USA: feɪ'lyəː· UK: feɪljər
  1. A bukás egy vizsgán nem szabad hogy elriasszon attól, hogy újra megpróbáld.
    1. Failure in an exam should not deter your from trying again.
  1. downfall
   USA: daʊ'nfɔː"l UK: daʊnfɔːl
  1. doom
   USA: duː'm UK: duːm
  1. debacle
   USA: dʌ·bɔ'kʌ·l
  1. catastrophe
   USA: kʌ·tæ'strʌ·fiː· UK: kətæstrəfiː
  1. bankruptcy
   USA: bæ'ŋkrʌ·psiː· UK: bæŋkrəpsiː
bukása1
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
bukás, kudarc, sikertelenség1
  1. failure
   USA: feɪ'lyəː· UK: feɪljər
bukás, összeomlás1
  1. breakdown
   USA: breɪ'kdaʊ"n UK: breɪkdaʊn
bukásra álló3
  1. failing
   USA: feɪ'lɪ·ŋ UK: feɪlɪŋ
bukásra ítélt13
  1. fated to fail
   USA: feɪ'tʌ·d tʌ· feɪ'l UK: feɪtɪd tuː feɪl
bukásra van itélve13
  1. doom / -ed to failure
   USA: duː'm e'd tʌ· feɪ'lyəː· UK: duːm ed tuː feɪljər
pénzügyi bukás1
  1. crash
   USA: kræ'ʃ UK: kræʃ
anyagi bukást előidéző3
  1. ruinous
   USA: ruː'ʌ·nʌ·s UK: ruːɪnəs
bukás1
  1. vizsga/választás/szính r Durchfall
   1. birtokos eset:
   2. Durchfalles
   3. Durchfalls
bukás3
  1. Sturz
   'ʃtʊɐts
  1. Fiasko
   fi'askoː
  1. Fall
   'fal
bukás
  1. 6.3 tomo
 1. erkölcsi, gazdasági stb.
  1. tombola
   tómbola
 2. 37
 3. pl. kormányé
 4. 792|791.43 792|791.43
  1. 1.1|1.14 1.1|1.14 bancarotta
bukás1
  1. patatrac
   h inv patatrác
  1. flop
   h inv 7
  1. crac
   h inv
csúfos bukás
 1. iskolában
 2. iskolában
bukás
  1. csalárd/hamis bukás
    1. злонамерен ~
  1. kudarcra/bukásra ítélt/kárhoztatott
    1. обречен на ~
 1. 32
  1. Sztambolijszki bukása
    1. ~то на Стамболийски
  1. a római birodalom alkonya/bukása/hanyatlása
    1. ~ на римската империя
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása