Összesen 141 találat 9 szótárban. Részletek
cégfn
 1. gazd
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. firma
   USA: fəː'mʌ· UK: fəːmə
  1. firm
   USA: fəː'm UK: fəːm
  1. De itt hagyom társamat a cég képviseletében.
    1. But I leave my partner to represent the firm.
  1. establishment
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃmʌ·nt UK: ɪstæblɪʃmənt
  1. commercial house
   USA: kʌ·məː'ʃʌ·l haʊ's UK: kəməːʃl haʊz
  1. business
   USA: bɪ'znʌ·s UK: bɪznəs
  1. business house
   USA: bɪ'znʌ·s haʊ's UK: bɪznəs haʊz
cégbíróságkif
  1. registry court
   USA: re'ʤʌ·striː· kɔː'rt UK: reʤɪstriː kɔːt
cégcsoportkif
  1. group of companies
   USA: gruː'p ʌ·v kʌ'mpʌ·niː·z UK: gruːp ɔv kʌmpənɪz
cégen belülimn
  1. in-house
   USA: ɪ'nhaʊ"s
cégérfn
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
cég eszmei értékekif
  1. goodwill value of a business
   USA: gʊ·dwɪ'l væ'lyuː· ʌ·v eɪ' bɪ'znʌ·s UK: gʊdwɪl væljuː ɔv eɪ bɪznəs
cégjegyzékkif
  1. trade register
   USA: treɪ'd re'ʤʌ·stəː· UK: treɪd reʤɪstər
cégjegyzésfn
 1. gazd
  1. procuration
   UK: prɔkjʊəreɪʃən
cégjelzésfn
  1. letterhead
   USA: le'təː·he"d UK: letəhed
  1. imprint
   USA: ɪ'mprɪ"nt UK: ɪmprɪnt
cégkártyafn
  1. trade card
   USA: treɪ'd kɔ'rd UK: treɪd kɑd
  1. business card
   USA: bɪ'znʌ·s kɔ'rd UK: bɪznəs kɑd
cégkivonatkif
  1. copy of the register
   USA: kɔ'piː· ʌ·v ðiː· re'ʤʌ·stəː· UK: kɔpiː ɔv ðiː reʤɪstər
cégnévfn
  1. style
   USA: staɪ'l UK: staɪl
cégtáblafn
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
  1. sign-board
   UK: saɪnbɔːd
  1. fascia
   UK: feɪʃə
  1. brass
   USA: bræ's UK: brɑs
cégtáblafestőfn
cégtársfn
  1. rég US pard
   UK: pɑd
cég, vállalat; erős, keményfn
  1. firm
   USA: fəː'm UK: fəːm
cégvezetőkif
  1. confidential clerk
   USA: kɔ"nfʌ·de'ntʃʌ·l kləː'k UK: kɔnfɪdenʃl klɑk
társas cégkif
  1. joint business
   USA: ʤɔɪ'nt bɪ'znʌ·s UK: ʤɔɪnt bɪznəs
Olyan cég, amely több (kisebb) beszállító termékéből rakja össze saját termékétkif
ellátásról gondoskodó cégfn
  1. caterer
   USA: keɪ'təː·əː· UK: keɪtərər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása