COVID-19 Fight
Összesen 413 találat 11 szótárban. Részletek
célfn
  1. rég whereabouts
   USA: hwe'rʌ·baʊ"ts UK: weərəbaʊts
  1. target
   USA: təː'gʌ·t UK: tɑgɪt
  1. Nagyon fontos, hogy jól határozzuk meg egy új termék célpiacát.
    1. It is very important to define well the target market for a new product.
  2. The main target of the attack was the capital city.
    1. A támadás fő célpontja a főváros volt.
  1. purpose
   USA: pəː'pʌ·s UK: pəːpəs
  1. Fél életed egyedüli nagy célja volt, hogy ezt elérhesd.
    1. It has been the grand purpose of half your lifetime to obtain it.
  2. Előbb dőljön el sorsod... tisztázd helyzetedet és terveidet, s csak azután fordulj apámhoz.
    1. Let your lot in life be determined - your station and purpose ascertained, before you address my father.
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. objective
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v UK: əbʤektɪv
  1. object
   USA: ʌ·bʤe'kt UK: ɔbʤɪkt
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. intention
   USA: ɪ"nte'ntʃʌ·n UK: ɪntenʃn
  1. intent
   USA: ɪ"nte'nt UK: ɪntent
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. goal
   USA: goʊ'l UK: goʊl
  1. end
   USA: e'nd UK: end
  1. A cél szentesíti az eszközt.
  1. drift
   USA: drɪ'ft UK: drɪft
  1. consummation
   USA: kɔ"nsʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: kɔnsəmeɪʃn
  1. aim
   USA: eɪ'm UK: eɪm
  1. A civilizációnak épp ez a célja: mindenből élvezetet csinálni.
    1. But that's just the aim of civilization - to make everything a source of enjoyment.
  2. Célozz a nyillal kicsivel a célpont fölé.
    1. Aim the arrow a little above the target.
célállomásfn
  1. destination
   USA: de"stʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: destɪneɪʃn
célállomási kezelési költségekfn
  1. terminals
   USA: təː'mʌ·nʌ·lz UK: təːmɪnlz
célbadobós játékfn
  1. darts
   USA: dɔ'rts UK: dɑts
célbavételfn
  1. sighting
   USA: saɪ'tɪ·ŋ UK: saɪtɪŋ
cél; céltáblafn
  1. target
   USA: təː'gʌ·t UK: tɑgɪt
  1. Amikor először játszottam darts-ot, még a céltáblát sem sikerült eltalálnom.
    1. When I first played darts, I couldn't even hit the target.
célcsoportkif
  1. target audience
   USA: təː'gʌ·t ɔ'diː·ʌ·ns UK: tɑgɪt ɔːdɪəns
cél (dobókorong játékban)fn
  1. tee
   USA: tiː' UK: tiː
célegyeneskif
  1. the home stretch
   USA: ðiː· hoʊ'm stre'tʃ UK: ðiː hoʊm stretʃ
  1. home stretch
   USA: hoʊ'm stre'tʃ UK: hoʊm stretʃ
  1. home straight
   USA: hoʊ'm streɪ't UK: hoʊm streɪt
cél (EU)fn
  1. objective
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v UK: əbʤektɪv
célfeketefn
  1. bull's-eye
   USA: buː'lzaɪ·
célfelderítésfn
  1. target spotting
   USA: təː'gʌ·t spɔ'tɪ·ŋ UK: tɑgɪt spɔtɪŋ
célfotófn
 1. sp
  1. photo-finish
   UK: foʊtoʊfɪnɪʃ
célfuvarkif
  1. except for access
   USA: ɪ·kse'pt frəː· æ'kse"s UK: ɪksept fəː ækses
célgolyófn
  1. jack
   USA: ʤæ'k UK: ʤæk
célgömbfn
 1. kat
  1. sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. foresight
   USA: fɔː'rsaɪ"t UK: fɔːsaɪt
  1. bead
   USA: biː'd UK: biːd
célkarófn
  1. hob
   USA: hɔ'b UK: hɔb
célkereső fejjel ellátott rakétafn
 1. kat
  1. seeker
   USA: siː'kəː· UK: siːkər
célkeresztfn
célkitűzésfn
 1. közg
  1. target
   USA: təː'gʌ·t UK: tɑgɪt
  1. end
   USA: e'nd UK: end
  1. A cél szentesíti az eszközt.
    1. The end justifies the means.
  1. aim
   USA: eɪ'm UK: eɪm
  1. A tagállamok továbbra is ezt a célkitűzést követik.
    1. The Member States continue to pursue this aim.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása