COVID-19 Fight
Összesen 232 találat 6 szótárban. Részletek
carefn USA: ke'r UK: keər
  1. But she lacked a mother's care.
    1. De az anyai gondoskodás hiányát megsínylette.
  2. Grandma is very old and weak, she needs a lot of care.
    1. Nagyi már nagyon idős és gyenge, így sok törődésre van szüksége.
  1. The standard of care at our local hospital is excellent.
    1. A gondozás színvonala a helyi kórházban kiváló.
 1. irod rég
carei tni USA: ke'r UK: keər
  1. Look at her, not a care in the world!
    1. Nézz csak rá, semmi gondja a világon!
  1. Glass-blowing is a delicate action and requires great care.
    1. Az üvegfúvás kényes művelet, és nagy gondosságot igényel.
  2. Our first care has been to keep the matter secret.
    1. Legfőbb igyekezetünk az, hogy titokban tartsuk a dolgot.
care abouti USA: ke'r ʌ·baʊ't UK: keər əbaʊt
care abouti USA: ke'r ʌ·baʊ't UK: keər əbaʊt
careeni tsi USA: kəː·iː'n UK: kəriːn
careeni tni USA: kəː·iː'n UK: kəriːn
careeningfn USA: kəː·iː'nɪ·ŋ UK: kəriːnɪŋ
careening basinfn USA: kəː·iː'nɪ·ŋ beɪ'sʌ·n UK: kəriːnɪŋ beɪsn
careerfn USA: kəː·ɪ'r UK: kərɪər
careeri tni USA: kəː·ɪ'r UK: kərɪər
career abouti tni USA: kəː·ɪ'r ʌ·baʊ't UK: kərɪər əbaʊt
career advisorfn USA: kəː·ɪ'r ʌ·dvaɪ'zəː· UK: kərɪər ədvaɪzə
career alongi tni USA: kəː·ɪ'r ʌ·lɔː'ŋ UK: kərɪər əlɔŋ
career diplomatfn USA: kəː·ɪ'r dɪ'plʌ·mæ"t UK: kərɪər dɪpləmæt
careeristfn USA: kəː·ɪ'rɪ"st UK: kərɪərɪst
career manfn USA: kəː·ɪ'r mæ'n UK: kərɪər mæn
careers masterfn USA: kəː·ɪ'rz mæ'stəː· UK: kərɪəz mɑstər
care fori USA: ke'r frəː· UK: keər fəː
care for something 1.i
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása