careerfn USA: kəː·ɪ'r UK: kərɪər
careeri tni USA: kəː·ɪ'r UK: kərɪər
career abouti tni USA: kəː·ɪ'r ʌ·baʊ't UK: kərɪər əbaʊt
career advisorfn USA: kəː·ɪ'r ʌ·dvaɪ'zəː· UK: kərɪər ədvaɪzə
career alongi tni USA: kəː·ɪ'r ʌ·lɔː'ŋ UK: kərɪər əlɔŋ
career diplomatfn USA: kəː·ɪ'r dɪ'plʌ·mæ"t UK: kərɪər dɪpləmæt
career manfn USA: kəː·ɪ'r mæ'n UK: kərɪər mæn
careeristfn USA: kəː·ɪ'rɪ"st UK: kərɪərɪst
careers masterfn USA: kəː·ɪ'rz mæ'stəː· UK: kərɪəz mɑstər
advisor / career -fn USA: ʌ·dvaɪ'zəː· kəː·ɪ'r UK: ədvaɪzə kərɪər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása