COVID-19 Fight
Összesen 287 találat 8 szótárban.
cast a votekif USA: kæ'st eɪ' voʊ't UK: kɑst eɪ voʊt
casting votefn USA: kæ'stɪ·ŋ voʊ't UK: kɑstɪŋ voʊt
castor action of front wheelskif USA: kæ'stəː· æ'kʃʌ·n ʌ·v frʌ'nt hwiː'lz UK: kɑstər ækʃn ɔv frʌnt wiːlz
cast in one's lot with syi USA: kæ'st ɪ'n wʌ'nz lɔ't wʌ·ð saɪ'
cast in one's lot with himkif USA: kæ'st ɪ'n wʌ'nz lɔ't wʌ·ð ɪ"m UK: kɑst ɪn wʌnz lɔt wɪð hɪm
cast a ballotnincs
castanetnincs
castawaynincs
castenincs
castednincs
castellannincs
casternincs
castesnincs
castigatenincs
castigatednincs
castigatesnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása