castofffn USA: kæ'stɔː"f UK: kɑstɔːf
cast-offsfn USA: kæ'stɔː"fs UK: kɑstɔːfs
castor action of front wheelskif USA: kæ'stəː· æ'kʃʌ·n ʌ·v frʌ'nt hwiː'lz UK: kɑstər ækʃn ɔv frʌnt wiːlz
castor gloveskif USA: kæ'stəː· glʌ'vz UK: kɑstər glʌvz
castor sugarkif USA: kæ'stəː· ʃʊ'gəː· UK: kɑstər ʃʊgər
castorinfn UK: kɑstərɪn
castor-oilfn
castor-oil beanfn
castor-oil merchantfn
castor-oil plantfn
castor-wheelfn
castratei tsi USA: kæ'streɪ"t UK: kæstreɪt
castrationfn USA: kæ"streɪ'ʃʌ·n UK: kæstreɪʃn
plaster castfn USA: plæ'stəː· kæ'st UK: plɑstər kɑst
supporting castkif USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ kæ'st UK: səpɔːtɪŋ kɑst
the cast a spell on himkif USA: ðiː· kæ'st eɪ' spe'l ɔ'n ɪ"m UK: ðiː kɑst eɪ spel ɔn hɪm
being cast in costskif USA: biː'ɪ·ŋ kæ'st ɪ'n kɔ's UK: biːɪŋ kɑst ɪn kɔsts
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása