COVID-19 Fight
217
találat:
cat1 USA: kæ't UK: kæt
  1. The cat would eat fish and would not wet her feet.
    1. A macska is szereti a halat, de kerüli a vizet.
  2. When the cat's away, the mice will play.
    1. Ha nincs otthon a macska, táncolnak/cincognak az egerek.
  3. To play cat-and-mouse.
    1. Úgy játszik vele, mint macska az egérrel.
cat2 2.1 USA: kæ't UK: kæt
cat, to eat, ate eaten1 USA: kæ't tʌ· iː't eɪ't iː'tʌ·n UK: kæt tuː iːt et iːtn
cat, to eat, ate eaten13 USA: kæ't tʌ· iː't eɪ't iː'tʌ·n UK: kæt tuː iːt et iːtn
catabolism1
catachresis, pl. catachreses13
cataclysm1 USA: kæ'tʌ·klɪ"sʌ·m UK: kætəklɪzəm
catacomb1 USA: kæ'tʌ·koʊ"m UK: kætəkoʊm
catalan1 USA: kæ'tʌ·lʌ·n UK: kætəlæn
catalepsy1 UK: kætəlepsiː
catalog2 USA: kæ'tʌ·lɔː·g UK: kætəlɔg
catalogue1 USA: kæ'tʌ·lɔː"g UK: kætəlɔg
catalogue2 USA: kæ'tʌ·lɔː"g UK: kætəlɔg
catalysis1 UK: kətæləsɪs
catalyst1 USA: kæ'tʌ·lʌ·st UK: kætəlɪst
catalyst carrier13 USA: kæ'tʌ·lʌ·st kæ'riː·əː· UK: kætəlɪst kærɪər
catalytic3 USA: kæ"tʌ·lɪ'tɪ·k UK: kætəlɪtɪk
catamaran1 USA: kæ"tʌ·məː·æ'n UK: kætəməræn
catapult1 USA: kæ'tʌ·pʌ"lt UK: kætəpʌlt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása